mandag 8. juni 2015

Boktips: "What If Everybody Understood Child Development?" av Rae Pica


Hvis du allerede har oppdaget Teacher’s Aid podcast, kjenner du godt til Rae Pica. Hun er også en av grunnleggerne av BAM Radio Network, som er verdens største Online Education Radio Network. Hun har over 30 års erfaring fra utdanning og skole og er en ettertraktet foredragsholder. Nå har hun gitt ut boka What If Everybody Understood Child Development? (Corwin, 2015).

Bakgrunnen for tema i boken er en artikkel hun skrev for Huffington Post i 2013, What If Everybody Understood Child Development? 


Boka består av 29 essay innenfor tema for boka som altså er å forstå barnets utvikling. Hvert essay avsluttes med linker til Teacher's Aid podcasten og annet som er relevant for tema.

Rae Pica har en egen evne til å begeistre, selv om temaet i seg selv kan være vanskelig. Det gjør boka lett å lese og lett å forstå.

Alle essayene har utspring i episoder fra podcasten. Og har du ikke lyttet før, er dette en god anledning til å gjøre det!

Boka er delt i tre deler:

I. Understanding Children 
1. All Children Are Not the Same
2. The Earlier the Better?
3. The Power of Joy
4. Bubble Wrapping Not Required
5. When Did a Hug Become a Bad Thing?
6. Teaching Girls They’re More Than a Pretty Face
7. Doing Away With the “Baby Stuff”
8. “But Competition Is Human Nature”
9. Terrorist Tots? 

II. Understanding the Mind/Body Connection
10. The Myth of the Brain/Body Dichotomy
11. Why Does Sitting Still Equal Learning?
12. In Defense of Active Learning
13. “Play” Is Not a Four-Letter Word
14. The Body Matters, Too
15. Reading, Writing, ’Rithmetic ... and Recess
16. Why Kids Need “Gym”


III. Understanding Developmentally Appropriate Practice
17. In Defense of Authentic Learning
18. Who Should Lead the Learning?
19. The Trouble With Testing
20. Failure Is an Option
21. Should We Teach Handwriting in the Digital Age?
22. Just Say “No” to Keyboarding in Kindergarten
23. iPads or Play-Doh?
24. The Homework Debate
25. In Defense of the Arts
26. No More “Good Job!”
27. Bribes and Threats Work, But . . .
28. Time to Give Time-Out a Time-Out
29. “You’re Outta Here!”

Vi som skolefolk bør alltid være nysgjerrige på alt som har med barnas utvikling å gjøre. Og bli bevisste på hvilken rolle vi som lærere spiller. Denne boka hjelper til med akkurat det. Anbefales!

Les også:

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.