torsdag 11. juni 2015

iMAL: Integrert, multisensorisk, assosiasjonsbasert læring


Denne uka har Nyskolen hatt besøk av Regine Nagelhus og fått en innføring i iMAL-metoden. iMAL står for integrert, multisensorisk, assosiasjonsbasert læring. Les mer om opplegget her.

Dette er en måte å lære å skrive og lese på som er god for alle, og særlig god for elever med ulike språkvansker.

I arbeidet med denne metoden følger innlæringen fire faser. Fasene tilnærmer seg bokstavinnlæring, lesing og skriving gjennom ulike skrive- og leseoppgaver som ivaretar prinsippene metoden bygger på:

  • Innkoding
  • Lagring
  • Gjenhenting
  • Vedlikehold

Språklig bevissthet betyr at oppmerksomheten mot språkets innhold flyttes over til språkets form. En språklig bevisst elev vil kunne lytte ut første, midterste og siste lyd i et ord uten å ha lært bokstavene. En språklig bevisst elev vil også kunne finne ord som rimer på hverandre.

bloggen beskriver hun metoden slik: Det har vært en vanlig oppfatning at barns språklige bevissthet er avgjørende for om lese- og skriveopplæringen skal lykkes. Gjennom bruk av iMAL er erfaringen at elever som har vansker med å lytte ut lyder i ord, høre hvilke ord som rimer etc. øker sin språklige bevissthet gjennom bokstavinnlæringen. Gjennom innlæringsnivåene i iMAL avdekkes det tidlig hvilke elever som møter vansker med bokstavinnlæringen. Disse elevene trenger ekstra trening gjennom lagrings- og gjenhentingsoppgaver i iMAL. Får elevene denne ekstra treningen med en gang vansken avdekkes, vil eleven kunne følge klassens progresjon gjennom hele 1. trinn. Grundig innlæring av både bokstavgjenkjenning og bokstavgjenkalling øker elevens språklige bevissthet. Det betyr at elever med svak språklig bevissthet vil kunne lære å gjenhente bokstaver til både lesing og skriving av ord i løpet av de første to månedene på første trinn.

Vi gleder oss til å prøve ut metoden neste skoleår! Hvis det er andre skoler som skal i gang med dette til høsten, ta gjerne kontakt så vi kan utveksle erfaringer!

Følg iMAL på facebook.

2 kommentarer:

  1. Datteren min har blitt undervist i IMAL av Regine dette skoleåret som 1.klassing! ☺ Jeg har masse lovord å si om både Regine og IMAL!! ☺ Lykke til og gled dere!! ☺

    SvarSlett

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.