torsdag 25. juni 2015

Ingen ser hva som skjer inni oss - en infofilm om epilepsi


"Ingen ser hva som skjer inni oss" er en informasjonsfilm som berører et mer skjult problem hos mennesker med epilepsi. Hvis du har elever som har epilepsi er denne filmen noe hele kollegiet bør se. Du kan bestille filmen her.

Hukommelse, arbeidstempo, struktur, konsentrasjon og innlæring er alle eksempler på hva begrepet kognisjon innebærer. I denne filmen møter du fagpersoner, ungdom med epilepsi og foreldre, som hver og en snakker om denne problemstillingen.

Epilepsi er mye mer enn bare anfall, forteller Inga Marie Tyskeberg i filmen. Og det er nettopp det denne filmen handler om. I filmen får seerne et lite innsyn i hva kognitive utfordringer er, og litt om hva som kan gjøres for å gjøre hverdagen litt enklere for de som er rammet.

Filmen retter seg mot tre forskjellige målgrupper:


  • lærere, pedagoger og andre fagpersoner
  • unge som selv har epilepsi
  • pårørende og foresatte
Filmen er ment å gi målgruppene en bedre oversikt over problematikken og inspirasjon til håndtering i hverdagen. NEFU oppfordrer ungdom med epilepsi, lærere og foreldre å oppsøke mer informasjon om temaet hvis det er behov for det. Det er viktig at lærere, elever og foreldre kommuniserer med hverandre, slik at man får lagt opp et best mulig undervisningsopplegg for den enkelte. Du finner mer informasjon her.

Les også:

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.