søndag 30. august 2015

Boktips: "Læring i en digital tid" av June M. BreivikLærerstudenter trenger ikke å vente på at denne boka blir pensum. De burde kjøpe og lese den med en gang. Det burde lærerne i skolen gjøre også!

Jeg har omtalt "Læring i en digital tid" (Fagbokforlaget, 2015) av June M. Breivik tidligere, der hun sier at hun gjennom boka vil forsøke å forklare de (digitale) endringer vi går gjennom, og synliggjøre utfordringer og muligheter. Det har hun lykkes med.


Elever som går på skolen i dag vil arbeide i yrker som ennå ikke finnes, med teknologi som ikke er oppfunnet, for å løse problemer som vi ennå ikke kjenner. Derfor er denne boka et viktig bidrag i debatten om hvor skolen er på vei.

Det eneste konstante er endring (side 161), skriver forfatteren mot slutten av boka. For det er et faktum at teknologien endrer måten skolen organiseres på og på hvordan elevene lærer. MOOC er ett eksempel, hvor vi bare har sett begynnelsen. Sosiale medier et annet.

Boka er tar for seg blant annet disse emnene:
  • Hvordan overleve i informasjonssamfunnet?
  • Personlige læringsnettverk (PLN)
  • Digital dannelse og digital dømmekraft
  • Tankens makt i informasjonssamfunnet
  • Utdanningsteknologiens muligheter - og utfordringer
  • Blogging for læring
  • Forelesning eller video - hva sier studentene?
  • Mooc som disruptiv innovasjon
  • Fremveksten av et nytt utdanningslandskap
Det er ekstra hyggelig at facebookgruppa Vurdering for læring - lærende nettverk (side 68) blir nevnt som et godt eksempel på læringsnettverk i boka. Jeg startet gruppa i vinter som en følge av at Nyskolen er med i satsingen Vurdering for læring. Gruppa har nå nesten 10 000 medlemmer. 

Boka er liten i format, men stor i innhold. Den har gitt meg gode argumenter, nye tanker og økt kunnskapen betraktelig. 

Boka avsluttes med flere spørsmål, noe som i seg selv trigger til videre lesing. Det er viktig å forstå hva læring i en digital tid faktisk innebærer for oss skolefolk. Anbefales!

June M. Breivik jobber som utviklingssjef e-læring ved Handelshøyskolen BIs Learninglab. Hun har bred erfaring fra utdanningssektoren og har siden 1990- tallet jobbet med hvordan teknologi påvirker og endrer kunnskap og utdanning. Breivik er en etterspurt foredragsholder i inn- og utland. Hun skriver også bloggen Tanker.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.