mandag 31. august 2015

De 10 mest leste på Lærerbloggen i August 2015
Takk for at du leser Lærerbloggen - det setter jeg stor pris på! Her er lista over de 10 mest leste innleggene på Lærerbloggen i August 2015:

Følg Lærerbloggen på twitter!


1 Leksefri skole
Nyskolen i Oslo feiret ifjor tiårsjubileum, og kan vise til elleve års erfaring med leksefri skole på barnetrinnet. Skoledagene våre varer fra halv ni til tre mandag til torsdag og fra halv ni til ett på fredag, og alle elever går like lenge på skolen uansett trinn. Etter elleve år med leksefri - og en annerledes skolehverdag på mange andre måter - kan vi rapportere om elever som lærer, utvikler seg og trives og som gjør det like bra som elever fra skoler med mye lekser. At elevene klarer seg fint, handler om mye mer enn spørsmålet om lekser, vi vektlegger metodemangfold, tverrfaglighet, aldersblanding og praktisering av direktedemokrati, vi lager og serverer varm mat på skolen hver dag og vi har felles morgenmøter og valgfag i barneskolen, for å nevne noe. Men vi mener likevel at leksefritt barnetrinn er sentralt for det vi driver med.

2 Øvingshefter (PDF): Lesing, skriving, pluss, minus, ganging og deling, tallsystem og regneart på mellomtrinnet
Heftene er øvingshefter som hører til Kartleggeren. Dersom du ønsker å benytte deg av kartleggingsverktøyet som hører til, finner du mer informasjon om dette hos Fagbokforlaget. Alle øvingsheftene ligger tilgjengelig på nett:

3 Første skoledag er ikke som andre dager
Fagene er en fin måte å organisere skolen på, men ute i verden er det ikke noe gjerde mellom samfunnsfag, naturfag og RLE. Tenker vi grundig etter, er det vanskelig å finne et tema som kun hører til i ett eneste skolefag. På skolen skal vi lære om oss selv og om verden rundt oss, og vi skal lære oss å lære. Vi skal skaffe oss opplysninger og informasjon og sette dette sammen til kunnskap - kunnskap som gjør at vi kan forstå mer av verden og, hvis vi mener at det trengs, forandre verden, sier Sunniva Sandanger som er daglig leder ved Nyskolen.

4 Håndskrift - mer enn bare blyant og papir
Det er ulike praksiser på skoler når det gjelder systematikk og metode. Noen velger å skrive først og så lese, andre gjør det den andre veien med lesing først og så skriving. Det finnes helt sikkert gode argumenter for begge måter. Personlig tror jeg det er best å skrive først.

5 Hva er Nyskolen?
I disse fem innleggene kan du lese mer om hva Nyskolen er. De er skrevet av Sunniva Sandanger, som er daglig leder ved Nyskolen:

6 La læreren være lærer, sier Trond Giske i sin nye bok
Jeg liker skikkelig godt at Giske har brukt tid på å faktisk være på skolen, se og lytte og være sammen med lærere og elever. Det tror jeg gir boka en ekstra dimensjon vi ser altfor lite av i den politiske skoledebatten.

7 Boktips: "Læring i en digital tid" av June M. Breivik
Lærerstudenter trenger ikke å vente på at denne boka blir pensum. De burde kjøpe og lese den med en gang. Det burde lærerne i skolen gjøre også! Elever som går på skolen i dag vil arbeide i yrker som ennå ikke finnes, med teknologi som ikke er oppfunnet, for å løse problemer som vi ennå ikke kjenner. Derfor er denne boka et viktig bidrag i debatten om hvor skolen er på vei.

8 Høytlesing - mer enn bare bok
Høytlesing er en aktivitet som bør strekke seg langt utover det å lese for barna hjemme før de begynner på skolen. Du bør fortsette å lese gjennom barnetrinnet. Og lærere bør også sette av tid til å lese høyt fra bøker i skoletiden og på SFO.

9 Gjesteblogg: Karakterer i underveisvurderingen? av Kjell Evensen
Tradisjonelt i ungdoms- og videregående skole har elever jevnlig blitt vurdert med karakterer på prøver, fremføringer, innleveringer osv. Elevene har også fått terminkarakterer, som en oppsummering av hvordan man ligger an etter hvert halvår. Spørsmålet er om karakterer mellom halvårsvurderingene bidrar til elevenes læring? Jeg mener svaret er nei, skriver Kjell Evensen.

10 Gjesteblogg: VFL – en skjemametode eller læring for alle? av Camilla G. Hagevold
I min praksis videre, gikk jeg bort fra tanken om symboler eller merkelapper, og også om lange skriftlige tilbakemeldinger. Vurdering for læring, er ikke bare for elevenes læring – men for min læring! Jeg lærer om elevene, og jeg lærer om hvordan min undervisning virker på deres læring. Jeg har skrevet mer konkret om hva jeg gjør når jeg driver VFL her, men vil gå gjennom de fire prinsippene og si noe om hva jeg tenker at mange bommer litt på, og si litt om hva som kanskje er en bedre løsning for både lærere og elever?Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.