lørdag 15. august 2015

Første skoledag er ikke som andre dager


Første skoledag er rett rundt hjørnet. På Nyskolen åpner vi dørene klokka halv ni på mandag. Inn døra og opp trappa kommer det 100 elever som skal lære seg elevdemokrati og ta ansvar for seg selv og andre. Det skal de gjøre gjennom prosjektarbeid i aldersblandede grupper. Jeg gleder meg!

Følg Lærerbloggen på twitter!

Fagene er en fin måte å organisere skolen på, men ute i verden er det ikke noe gjerde mellom samfunnsfag, naturfag og RLE. Tenker vi grundig etter, er det vanskelig å finne et tema som kun hører til i ett eneste skolefag. På skolen skal vi lære om oss selv og om verden rundt oss, og vi skal lære oss å lære. Vi skal skaffe oss opplysninger og informasjon og sette dette sammen til kunnskap - kunnskap som gjør at vi kan forstå mer av verden og, hvis vi mener at det trengs, forandre verden, sier Sunniva Sandanger som er daglig leder ved Nyskolen.

I disse fem innleggene kan du lese mer om hva Nyskolen er.

Klassekampen har i dag (15.08.15) viet seks hele sider til alternative måter å tenke og drive skole på. Nyskolen er ett av disse alternativene.

Nyskolen åpnet dørene for første gang i 2004. Siden den gang har
 antallet elever i private grunnskoler økt med 59 prosent, selv om det i denne perioden ikke har blitt gjort noen varige endringer i lovverket for privatskoler.

Det er ikke noen villet politisk utvikling. Det er stikk i strid med ønskene fra politikerne, NHO og LO. Det er en folkelig bevegelse, sier Christian Beck som har brukt de siste 20 årene på å studere avhopperne fra den norske fellesskolen til Klassekampen. Hvis det er mange som velger noe annet, blir skolen tvunget til å endre kurs. Å bryte ut er den eneste måte å berge fellesskolen, sier han.Elevmedvirkning og demokrati står sterkt hos oss. På Nyskolen har vi saksmøte èn gang i uka. Møtet finner sted på onsdager fra 08:40 til 09:10. Møtet er obligatorisk for alle elever og ansatte. Møtet ledes av en gruppe elever fra ungdomstrinnet. Skal du melde en sak inn til saksmøtet må du skriver den opp i saksmøteboka. Elevrådet på Nyskolen tar imot alle sakene, og legger de fram på første saksmøte. Noen saker er rene diskusjonssaker, mens andre er saker som blir avgjort ved avstemming. Alle har èn stemme.

For å lykkes med dette må elevene være trygge. For å være trygg må du være inkludert. Lærere, elever og foresatte må ha en god relasjon. Og vi må våge å utfordre hverandre.

Alle barn er forskjellige. Alle elever er ulike. Derfor må vi ta utgangspunkt i barna og hva de allerede kan for å drive tilpasset undervisning. Vi må navigere med barnet som kompass.

Tilpasset opplæring er viktig. Man kan ikke behandle ulike elever likt. Dersom målet er at alle skal nå så langt som mulig, så må elevene behandles forskjellig.

Og selv om du baserer deg på tradisjonelle metoder eller mer progressiv pedagogikk må det bli skreddersøm. Du må tilpasse undervisninga til det enkelte barnet.

Er det tidkrevende? Javisst er det tidkrevende. Men vi har tid. Det tar 10 år å bli ferdig med grunnskolen. Det er hva vi gjør i klasserommet som er viktig.

Og første skoledag er rett rundt hjørnet. Jeg gleder meg til å møte elevene, til å møte foreldrene og alle kollegene. Dette skal bli et nytt og spennende skoleår!


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.