tirsdag 25. august 2015

Skolepolitisk debatt på Nyskolen onsdag 2. september kl. 18.00 til 20.00


Nyskolen i Oslo har invitert ungdomspartiene til skolepolitisk debatt på Nyskolen onsdag 2. september kl. 18.00 til 20.00. Du er hjertelig velkommen!

Påmelding her!

Debatten innledes ved Kristoffer Hansen, leder i Elevorganisasjonen.

Representanter fra AUF, Unge Høyre, Sosialistisk Ungdom, Grønn Ungdom, Krfu, Fremskrittspartiet Ungdom, Rød Ungdom og Unge Venstre stiller.

Debatten skal ta opp temaer som:

• Lekser
• Karakterer
• Elevmedvirkning og demokrati
• K'en i Krle

Debatten ledes av elever fra ungdomstrinnet på Nyskolen.

Dette er et åpent møte. Det er obligatorisk for elevene på ungdomstrinnet. I tillegg inviterer vi foresatte, familie, venner, andre interessert, skolefolk av alle slag og folk som bor i nærområdet.

Nyskolen i Oslo er en privat grunnskole som følger K'06. Vi holder til på Vålerenga/Jordal og har tilsammen 100 elever. Vi er leksefri på barnetrinnet, og har bare begrenset med lekser på ungdomstrinnet. Elevene er delt inn i aldersblanded grupper og vi har endel prosjektarbeid.


Adressen er:
Østerdalsgata 7a

Les mer om Nyskolen her.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar