mandag 14. september 2015

Beredskapsplan for forebygging og avdekking av seksuelle overgrep mot barn


Redd Barna anbefaler at alle barnehager, skoler og fritidsarenaer for barn har egne beredskapsplaner for seksuelle overgrep mot barn. På Nyskolen er vi nå igang med å implementere dette arbeidet i kollegiet.


En god beredskapsplan gjør det klart:

  • Hva som skal omfattes av planen
  • Hva de ansatte skal se etter og informasjon om at en logg skal føres
  • Hvilke tiltak som skal settes i gang
  • Hvem som gjør hva
  • Hvilket ansvar og plikt hver enkelt og virksomheten som helhet har
  • Juridiske plikter virksomheten har
  • Hvem som skal kontaktes
  • Rolleavklaring knyttet til ulike situasjoner og instanser
  • Hvordan og når virksomheten skal ha øvelser på rutiner for når mistanke oppstår og i akuttsituasjoner
Redd Barna har utarbeidet en maler som skoler, barnehager og fritidsarenaer kan bruke i dette arbeidet. Malene finner du her.

Målet med denne beredskapsplanen er å forebygge og avdekke seksuelle overgrep og mot barn som er tilknyttet din skole, barnehage eller fritidsaktivitet.

Planen skal sikre tilstrekkelig kunnskap om seksuelle overgrep mot barn, god kjennskap til de rutiner og prosedyrer som ligger i denne beredskapsplan, og skape grunnlag for en åpen dialog om temaet både mellom de ansatte, men også mellom ansatte og foresatte til skolens elever. Planen skal også ivareta de vurderinger som må gjøres etter at et overgrep er meldt.


En åpen dialog om seksuelle overgrep mot barn vil skape tryggere rammer for barna, og en forutsigbar og trygg arbeidsplass for ansatte.


Det er viktig å bruke nok tid på dette i kollegiet. Sett av nok fellestid! Det er også viktig å trene på rutinene, sånn som man trener på brannrutiner. 

Som en del av denne planene anbefales det at de ansatte (og etterhvert nyansatte) fullfører e-læringskurset Vold og seksuelle overgrep mot barn. Kurset er utarbeidet av Helsekompetanse.no. Kurset er to-delt og tar omlag 5 timer å gjennomføre.

Kurset har til hensikt å gjøre ansatte i barnehage og skole tryggere når det gjelder det å snakke med barn, for å kunne avdekke vold og seksuelle overgrep, og til å melde vold og seksuelle overgrep videre til barnevern og politi.

Les også:

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.