lørdag 5. september 2015

Jeg vil ikke ha sjokolade!


Testingen av barn helt ned i 5-6-årsalderen er direkte skadelig. Jeg får ukentlig telefoner fra fortvilte foreldre rundt om i Osloskolen. De forteller om barn som allerede i begynnelsen av 2. klasse er overbelastet av tester og ulike vurderinger. Felles for mange av vurderingene er at de liksom skal kartlegge elevenes sosiale funksjon. Men det kan ikke måles med smilefjes og surefjes, eller andre karakterlignenede symboler!

Mange av skolene i Oslo kaller dette for vurdering for læring. Men det er så langt fra vfl som du kan komme. Vfl handler om å være i dialog med elevene og hjelpe de videre i læringen. Smilefjes gjør ikke det. Vi holder på med vurdering for læring på Nyskolen. Vi er ikke i nærheten av å bruke skjemaer. Og vi setter eleven i sentrum for læringsprosessen.


Et surt fjes på et skjema er ikke vurdering for læring. Læring foregår i et møte mellom elever og lærere og mellom elever. For å få til det må vi snakke med elevene, vi må være nysgjerrige på hva elevene allerede vet, og hvor veien går videre. Og så hjelpe til med det! Dette er vurdering for læring. Sure eller smilende fjes er ikke det.

Denne uka hørte jeg også om en førsteklasse i Oslo der læreren hadde gitt sjokolade (!) til de barna som var ferdige med matteboka på slutten av året. De andre som ikke var ferdige, fikk ingenting (!).

Hva slags skole er det? Jeg ville ihvertfall ikke hatt mitt barn på den skolen.


Dette har ingenting med motivasjon å gjøre. Og det skolen her driver med er ikke vurdering.

Hva er det pedagogiske grunnlaget bak disse smilefjesene og ansvaret dere legger på små barn? spør Guri Waalen Borch, forelder i Osloskolen i Dagbladet (04.09.15).


Mitt svar på det er at det ikke finnes noe pedagogisk grunnlag for dette. Smilefjesene fungerer som en karakter. At barn skal "vurdere" seg selv på denne måten, som en selvangivelse hver uke, er urimelig. 

Tilbake til sjokoladelæreren. Hva i all verden er det som gjør at denne læreren tenker at det er en god ide å gi barna sjokolade når barna har gjort ferdig matteboka? Hva slags skole er det, hva slags system jobber denne læreren i?

Jeg vil ikke ha sjokolade. Jeg vil ha læring. Jeg vil ha læringsglede. Jeg vil ha motiverte barn. Jeg vil ha foreldre som er stolte av skolen der barna går. Jeg vil ha barn som gleder seg til å gå på skolen. Jeg vil ha skoleledere som som tar vare på ansatte, elever og foresatte. Jeg vil ikke ha sjokolade.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar