torsdag 10. september 2015

Vurdering for læring: Andre samling (pulje 6)


Andre samling (pulje 6) i satsinga Vurdering for læring ble avholdt i Oslo 9. og 10. september 2015. Vi var to som deltok fra Nyskolen i Oslo, Helga Aasan og jeg. Du finner alle ressursene fra samlingen her.

Den første dagen åpnet med innlegg fra Egil Hartberg fra Høgskolen i Lillehammer. Han snakket om prinsipp 1 i vurdering for læring; Elevene forstår hva de skal lære og hva som forventes av dem.Det er spesielt verdt å merke seg hans uttalelse om at rangeringer og karakterlignende symboler i underveisvurderingen er læringshemmende. For det er jo nettopp smilefjes og andre symboler som nå blir kraftig kritisert i ulike grupper på facebook og i andre medier.. 

- Kjennetegn på måloppnåelse skal være et støttesystem der elevene fokuserer på kvaliteten, ikke på rangeringer og sammenligninger. Et symbol kan aldri vise kvaliteten på arbeidet, sier han.

Han tok også for seg de ulike tidsspenn i undervisningen:
  • Det korte tidsspenn - Mål etter timen 
  • Det mellomlange tidsspenn - Mål for emnet/perioden 
  • Det lange tidsspenn - Mål etter 4./7./10./VG1/VG2/VG3
Viktige mål kan ikke nås i løpet av en time.Elevene må skjønne at timens mål er milepæler i en lang rekke som til sammen fører til viktig måloppnåelse.

Elevene må fokusere på kvalitet, ikke på rangering og sammenligning:


Den andre dagen avsluttet med innlegg fra Torbjørn Lund fra Universitetet i Tromsø som har holdt på med, og forsket på vurdering i 15 år. Han snakket om lærende nettverk, og dialogkonferanse som metode.

Hele poenget med lærende nettverk er:
  • Å bygge relasjoner og samarbeid mellom de som er involvert „ 
  • Skape arenaer for kollektive refleksjoner som gjør det mulig deltakere fra ulike steder å se seg selv i lys av andre. „ 
  • Utveksle erfaringer mellom ulike organisasjoner (skoler) som redskap for å videreføre forandringer
Utfordringen består i å få dette til på en god måte.


Lund understreket at forankringsprosessen er avgjørende for om du skal lykkes i endringsarbeidet. Det vil si at du må drive med god planlegging i god tid før noe nytt skal introduseres.

Å implementere og jobbe med vurdering for læring er en kompleks prosess. Det krever tid og det krever innsats og det krever hardt arbeid.

Like viktig er det å bestemme seg for hva man gjør når selve satsingene er over. Dette må du planlegge nå dersom du skal lykkes.

For min del er disse samlingene en stor inspirasjon. Jeg møter folk. Jeg snakker med folk. Og får i tillegg høre praksisfortellinger fra lærere og skoler som er godt i gang med arbeidet. 


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar