søndag 18. oktober 2015

Boktips: "Du ser det ikke før du tror det" av Inga Marte Thorkildsen


Det er på tide å bryte med den norske tabukulturen, slår Inga Marte Thorkildsen fast i en kronikk i Dagbladet i forbindelse med utgivelsen av boka "Du ser det ikke før du tror det" (Vigmostad & Bjørke AS, 2015). I de aller fleste klasserom sitter det barn som er utsatt for vold, omsorgssvikt og seksuelle overgrep. Mange av dem blir aldri sett, fordi de voksne ikke orker å tro det verste.

Redd Barna anbefaler at alle barnehager, skoler og fritidsarenaer for barn har egne beredskapsplaner for seksuelle overgrep mot barn. På Nyskolen er vi nå igang med å implementere dette arbeidet i kollegiet. I forbindelse med dette har vi hatt besøk av Inga Marte Thorkildsen og Rona Eriksen Andersgaard fra Støttesenteret mot incest i Oslo.


Hver dag blir barn over hele landet utsatt for overgrep.Vold og overgrep mot barn er et folkehelseproblem. Men selv om vi vet dette og er klar over at det skjer, våger vi ofte ikke å tro det verste. Vi tror ikke at det kan være sant. Vi håper at det må være "noe annet".

Barn og unges problemer kan ha mange årsaker, familiære årsaker er en av dem. I mange tilfeller er det foreldrene, den ene eller begge, som er problemet - eller som har problemer, mens barnet er bærere av symptomene på at noe er galt, skriver Thorkildsen (side 132)

Vold og seksuelle overgrep må inn på lista over årsaken til problemet. Ofte er det fortsatt sånn at vi prøver å skyve problemet over på barnet, at det er barnet det er noe galt med, at det er barnet sin skyld at de oppfører seg som de gjør. Vi vet at at seksuelle overgrep kan være årsaken, men vi velger det bort fordi det er så ubehagelig.

Det er mye, mye verre for alle de barna som opplever vold og voldtekter enn det er for oss å tenke på det! Vi må våge å tenke tanken på at overgrep skjer. Vi må orke å tro det verste. Vi må våge å gjøre noe med det. 

Boka er et kampskrift for barns rettigheter. Den er skrevet med et engasjement som smitter. Thorkildsen tar et sviende oppgjør med tabukulturen og diagnosesamfunnet. Vi må fjerne tabuene og få kunnskap inn i utdanningssystemene på alle nivå. Først når tror på det som faktisk skjer med mange barn i Norge i dag, kan vi hjelpe og sikre barna det gjelder og hindre nye tilfeller.

I boka sammenfatter hun forskning og litteratur om vold og overgrep og serverer det hele et inspirerende språk som gjør det til en fryd å lese selv om temaet er både ubehagelig og vanskelig. For meg har den vært en motivasjon til å jobbe aktivt med denne problematikken og en inspirasjon til å fortsatt stå på barnas side når de opplever det verste. Jeg anbefaler boka til alle som jobber med barn og unge!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.