lørdag 31. oktober 2015

Boktips: "God vurderingspraksis i grunnskolen" av Siv Måseidvåg Gamlem


"God vurderingspraksis i grunnskolen" (Pedlex, 2015) er en hendig liten bok som blant annet tar for seg de nye justeringene i lov og forskrift til opplæringsloven.


Boka er skrevet av Siv Måseidvåg Gamlem. Hun er førsteamanuensis i pedagogikk ved Høgskolen i Volda og har en doktorgrad i utdanningsvitenskap. Hun har forsket på tilbakemeldinger som støtte for læring. Gamlem har skrevet flere bøker.

Jeg har tidligere omtalt hennes bok, "Tilbakemelding for læring og utvikling" her på bloggen.


Det fins mange ulike måter å jobbe med underveisvurdering på. Det er ikke mulig å fremheve én metode som er den beste, det viktige er hvordan læreren bruker denne sammen med sine elever. Intensjonen må hele tiden være å styrke elevenes læring, mestring og forståelse for egen læringsprosess. (side 26)

Om man velger å kalle det underveisvurdering eller tilbakemelding spiller egentlig ikke så stor rolle. Det viktigste er å støtte selve læringsprosessen underveis i læringen. Boka gir gode eksempler på hvordan dette kan gjøres.

Den gir også gode råd til metodikk og opplegg du kan bruke i klasserommet.

Boka er delt inn i 8 kapitler:

  • Om underveisvurdering og sluttvurdering
  • Sammenhengen mellom underveisvurdering og standpunktkarakterer
  • Prinsipper for god underveisvurdering
  • Egenvurdering
  • Tolkningsfellesskap og utvikling av vurderingspraksis
  • Kjennetegn på måloppnåelse
  • Klage på vurdering - og om inntak til videregående opplæring
  • Utdrag fra lovverket

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.