lørdag 21. november 2015

1000 ord om skole: På tide å friskmelde skoleverket? av Dan E. Michelsen


Jeg har invitert lærere og skolefolk til å skrive et innlegg om skole på Lærerbloggen. Kun to kriterier gjelder:
  • Det må handle om skole - du velger tema
  • Det må være 1000 ord eller mer
Innleggene vil bli publisert fortløpende. Send til: martin.johannessen@nionett.no

Det tredje bidraget i serien er skrevet av Dan E. Michelsen, som mange kjenner fra facebookgruppa Status lærer der han er en av administratorene. Dette innlegget ble først publisert der. Han jobber på Figgjo skole i Sandnes kommune.

Du kan lese alle bidragene her.På tide å friskmelde skoleverket?

PISA-resultatene gav høyresiden en gyllen mulighet til å skaffe seg definasjonsmakten over skolen. Et middelmådig resultat ble sykeliggjort, og diagnosen som ble stilt var manglende basiskunnskaper. Medisinen i første omgang var å utarbeide en læreplan med et sterkt overdrevet fokus på "basisfagene" og ellers fylt til trengsel med svært ambisiøse mål, i kombinasjon med innføring av nasjonale prøver og en sterk økende New Public Management.

Da de rødgrønne overtok hadde høyresidens grep om begrepene kunnskap og kompetanse blitt så sterkt, at venstresiden ikke hadde annet å bidra med enn mat og frukt. Ingen turte å kjempe for skolens formål, som OECD faktisk fortalte oss at vi var gode på.

Ni år har gått siden "kunnskapsløftet", og fremdeles lever det ikke opp til navnet sitt. Resultatene er stort sett de samme som før, og i panikken som brer seg, ute av stand til å innse at det ikke virker, bestemmer politikerne at vi trenger mer løft, nemlig "lærerløftet". (Løftebrudd begge deler tenker jeg).

Fortsatt er det høyresidens definisjon av kunnskap og kompetanse som råder. Verken opposisjonen eller lærernes største fagforening våger å ta opp kampen mot det endimensjonale kunnskapssynet, og dermed fortsetter feilbehandlingen.

Innføring av økte karakterkrav til lærerstudiet, nye kompetansekrav, "superduperlærere" og masterlærere er i beste fall en form for symptombehandling, men ikke på noen måte en virkelig kur.

Hadde man egentlig ønsket en medisin som virket, og som kunne friskmelde skoleverket, må man gå dypere i materien enn å bare snakke om basisfag og basiskunnskap. En virkelig kur ville kostet penger, men ville samtidig trolig vært en investering som ville gitt solid avkastning.

Det første man burde gjøre er å tilby lærerne konkurransedyktig lønn og arbeidsvilkår. Det hadde bedret rekrutteringen, begrenset frafallet og løftet yrkets status og styrket skolens posisjon i samfunnet, og dermed fjernet behovet for kunstig åndedrett.

Dernest burde en styrke satsningen på etter- og videreutdanning for lærere, og samtidig sørget for at innholdet i videreutdanningen har relevans for de utfordringene som finnes i skolen, slik at utdanningen ikke bare blir et selvutviklingsprosjekt, men noe elevene faktisk kan høste fra.

Voksentettheten burde økes. Ikke bare med lærere og spesialpedagoger, men også i form av støttepersonell som sosialarbeidere, helsesøstre og miljøarbeidere. Leseplikten burde også reduseres, slik at det blir rom for et godt og forpliktende samarbeid mellom de voksne til barnas beste.

Betydningen av relasjoner må løftes fram, og det bør gjøres grep i hele skoleverket for at kontaktlærere får anledning til å jobbe mer med relasjonene, og følgelig helst undervise "sine" elever i så mange fag som praktisk mulig.

Ny læreplan med større fokus på dybdelæring og tverrfaglig arbeid hadde hjulpet mye, særlig sammen med større fokus på mer praktisk tilnærming og noe mindre teori.

Man burde trolig gjøre noe med skolestarten, særlig for gutter, og forskjøvet denne med et halvt år. Dessuten burde det vært større åpning for utsatt skolestart for enkeltelever.

Sist, men ikke minst, må vi komme bort fra ideen om at alle elevene må tynes gjennom samme "maskinen" på samme avmålte tid. Det er mange veier til Rom heter det, men det gjelder dessverre ikke for skoleelever. Det må derfor utvikles alternative, og tilpassede, skoleløp, både for de som trenger bedre tid, og de som kan forsere løpet.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.