tirsdag 17. november 2015

Boktips: "Læreren som talentutvikler" av Kjell Skogen


Den nye boka "Læreren som talentutvikler" (Universitetsforlaget, 2015) av Kjell Skogen er interessant lesing: Undervisning, eller tilrettelegging for læring, er kanskje en av vår tids viktigste oppgaver. Lærerne har dermed kanskje ett av våre mest komplekse og vanskelige, men samtidig mest interessante og givende yrker, skriver han i kapitlet om kreativitet (side 68).

Elevene kan godt ha et talent, men du må ha stor arbeidskapasitet for å bli god. Du må like å øve, du må like å bruke tid på det du vil bli god på. Kjell Skogen bruker begrepene talent og viljestyrke og hevder at prestasjon er produkt av talent og viljestyrke. Han skriver: Den praktiske konsekvensen av å ha et talent (være intelligent eller evnerik) innebærer at en har grunnleggende forutsetninger for eller er disponert for å kunne yte gode prestasjoner (side 45).

Selv om boka er relativt kort, med sine drøyt 150 sider, er den mettet med innhold. Forfatteren tar for seg temaer som:

  • Viljestyrke - verktøy for prestasjonsforbedring
  • Kreativitet - verktøy for nyskaping
  • Entrepenørskap - strategi for forbedring

Og hele tiden er læreren, eller treneren, eller lederen i fokus. Boka handler dermed om ledelse med sikte på prestasjonsforbedringer.

Lærernes hovedoppgave er å hjelpe alle elever til å utvikle talentene sine, i samsvar med den enkeltes forutsetninger.Tilpasset opplæring handler ikke bare om å sikre at de svakeste elevene når et akseptabelt nivå, eller at de flinke får ekstra utfordringer. Alle elever bør få hjelp til å nå det Vygotskij kaller den proksimale utviklingssonen. Kjell Skogen kaller dette å få utviklet sitt talent.

Skolen skal kontinuerlig forbedre læringen, og i de senere årene har læringsstiler og læringsstrategier vært stadig mer i fokus. Nå skal ikke skolen være en arena for konkurranse og kappestrid, men det å kunne prestere er likevel fortsatt viktig.

Kjell Skogen er professor emeritus ved Institutt for spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo. Hans faglige hovedfokus er utviklingen av en inkluderende skole for alle, med vekt på innovasjon, organisasjon og ledelse. Som forsker har han deltatt i flere større prosjekter, til dels som leder eller faglig ansvarlig. Han har skrevet et titall bøker alene eller sammen med andre.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.