lørdag 26. desember 2015

Boktips: "Det digitale klasserommet" av Ann Sørum Michaelsen


Jeg tidligere hatt et intervju med Ann S. Michaelsen i forbindelse med denne boka:

- Det jeg ønsker å oppnå med boken er at flere lærere ser at dette er en god måte å jobbe på med elevene. (...) Jeg mener bestemt at vi fortsatt ikke benytter teknologi på en god nok måte i skolen og at vi har mye mer å hente her. Det globale klasserommet som kanskje hadde vært en vel så god tittel handler om å bruke eksperter rundt i verden og invitere dem inn i ditt klasserom. 

Les intervjuet med Ann S. Michaelsen her.

Kapittel 1: Læring i det digitale klasserommet
Teknologi til besvær og begjær?
Pedagogiske idealer
Elevers eierskap til egen læring
Det globale klasserommet
Personlige læringsnettverk
Med rektor som støttespiller

Dette er en praktisk bok for lærere, som viser hvordan man kan utnytte mulighetene med enkle grep. Nøkkelen er å få teknologi, pedagogikk og faglig innhold til å henge sammen, skriver hun. Og det første kapitlet handler om dette.

Kapittel 2: Kom i gang med å bygge læringsnettverk
Slik åpner du en Twitter-konto
Slik begynner du å blogge
Slik holder du oversikt over nettsider med RSS
Slik treffer du andre med Skype
Slik kommer du deg på Facebook
Slik samler du trådene med Storify

Læringsnettverk er nyttig både for elevene og lærerne. Gjennom et digitalt læringsnettverk kommer du i kontakt med skolefolk i Norge og over hele verden. Dette kapitlet gir deg noen tips til hvordan du kan sette i gang - hvis du ikke allerede er full sving på sosiale medier.

Kapittel 3: Digitale verktøy egnet for undervisning
Samskrive og dele dokumenter
Søke etter informasjon
Kommunisere ved hjelp av sosiale medier
Vise frem sin egen kompetanse

I dette kapitlet blir du bedre kjent med ulike digitale verktøy du kan bruke i undervisningen. Noen av verktøyene egner seg til egenarbeid og samarbeid internt i klassen, andre til kommunikasjon og samarbeid i det globale klasserommet, andre igjen til begge deler.

Kapittel 4: Samarbeidslæring
Pedagogiske grunntanker i samarbeidslæring
Arbeidsmåter og oppgaver
Lurt å tenke på

Det er hender (alt) for ofte at elevene blir passive tilskuere i klasserommet. Det de trenger derimot, å trene på å skape kunnskap sammen og reflektere over eget arbeid. Samarbeidslæring er en velprøvd arbeidsmåte i undervisning og er basert på en bred forskningsdokumentasjon. Samarbeidslæring tar sikte på å øke både egen og gruppas læringsutbytte. 


Kapittel 5: Omvendt undervisning
Pedagogiske grunntanker
Arbeidsmåter og oppgaver
Videoer til omvendt undervisning
Lurt å tenke på

Omvendt undervisning har de siste årene blitt en utbredt måte å organisere undervisninga på. Tilgangen til gode undervisningsvideoer har blitt stor. I dette kapitlet blir du kjent med opprinnelsen til omvendt undervisningen og får tips om hvordan du kan benytte dette i ditt klasserom.

Kapittel 6: Spill i undervisningen
Av Tobias Staaby og Aleksander Husøy
Pedagogiske grunntanker
Eksempler på arbeidsoppgaver
Lurt å tenke på 

Dette kapitlet er skrevet av Tobias Staaby og Aleksander Husøy, lærere ved Nordahl Grieg videregående skole. De har flere års erfaring med omfattende bruk av spill i fagene engelsk, norsk, samfunsfag og religion og etikk

Kapittel 7: Digital dømmekraft og bruk av digitale verktøy
Hvordan skal jeg oppføre meg?
Hvem kan jeg stole på?
Når skal jeg bruke digitale verktøy?
Hvem har ansvaret?

I dette kapitlet kan du lese om bakgrunnen til begrepet digitale ferdigheter og formuleringen bruke digitale verktøy som kom med Kunnskapsløftet. 

Kapittel 8: Hva sier forskningen om det digitale klasserommet?
Av Marte Blikstad-Balas
Ja eller nei til digital teknologi i skolen?
Suksessfaktor 1: Klasseledelse
Suksessfaktor 2: Eleven i sentrum
Suksessfaktor 3: Bruk av verden utenfor
En lærer for fremtidens skole

Dette kapitlet er skrevet av Marte Blikstad-Balas, Førsteamanuensis i norskdidaktikk på Universitetet i Oslo. Hun skriver om hvordan klasseledelse, elev i sentrum for egen læring og bruk av verden utenfor skolen kan spille en avgjørende rolle for å lykkes med bruk av IKT på fagenes premisser.


Ann S. Michaelsen - @annmic - er pedagogisk utviklingsleder og lærer i engelsk på Sandvika videregående skole. Hun er en av initiativtakerne til Sandvikakonferansen, som hvert år inviterer internasjonale foredragsholdere til Norge. Hun har holdt en rekke foredrag og kurs i Sør Afrika, Australia, USA, Danmark, Sverige og rundt i Norge. I 2013 publiserte hun boken Connected Learners, som hun skrev sammen med sine 27 elever i engelsk vg1. Boken er solgt i mange land, og BBC viste et program der de intervjuet elevene om deres bruk av teknologi i klasserommet.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.