onsdag 23. desember 2015

Boktips: "Det digitale klasserommet" - et intervju med Ann S. Michaelsen


Boka "Det digitale klasserommet" (Cappelen Damm Akademisk, 2015) av Ann Sørum Michaelsen er en spennende bok. Den tar for seg mulighetene den digitale teknologien har til å fremme elevenes læring.


Det er en praktisk bok for lærere som viser hvordan man kan utnytte mulighetene med enkle grep.

Jeg har spurt forfatteren om hva hun ønsker å oppnå med boka:

- Boken Det digitale klasserommet er en videreføring av boken Connected Learners som jeg skrev med elevene mine.

- Etter å ha jobbet aktivt med teknologi og "connected learning" i klasserommet vårt fant vi ut at det var et behov for å dele hvordan vi jobbet med andre lærere. Denne boken har fått mye oppmerksomhet internasjonalt og har vært skrevet om blant annet på Edutopia og en av elevene fikk en artikkel på Mindshift også.

Det dreier seg om å bruke kjente og lett tilgjengelige verktøy som for eksempel blogg, Skype og Twitter til å skape samarbeid, deling og engasjement i faglige læringssituasjoner.

- Flere lærere i Norge synes det var vanskelig å kjøpe en bok på nett og elevene og jeg oversatte deler av boken og solgte eksemplarer av den. Forlaget Cappelen-Damm synes en kortversjon av boken lett sammenfattet til bruk for lærere var en god ide. Det jeg ønsker å oppnå med boken er at flere lærere ser at dette er en god måte å jobbe på med elevene. Det er derfor vi er glade for at Elevorganisasjonen har skrevet forordet her. Jeg mener bestemt at vi fortsatt ikke benytter teknologi på en god nok måte i skolen og at vi har mye mer å hente her. Det globale klasserommet som kanskje hadde vært en vel så god tittel handler om å bruke eksperter rundt i verden og invitere dem inn i ditt klasserom. Dette er faktisk ikke så vanskelig og vi har eksempler fra lærer på Nadderud og Rothaugen i boken. I tillegg viser rektor Lin Holvik fra Nordahl Grieg hvorfor det er så viktig at rektor også støtter dette. Og flere av mine elver har skrevet hvordan de synes det var å jobbe på denne måten.

Du kan bla i boka her.

Samfunnet er i endring, og derfor må også klasserommet være det. Blir skolen hengende etter, vil vi, som elever, alltid bli ofre for utdatert opplæring, og grunnutdanningen mister sin relevans, skriver Benjamin Myrstad og Kristoffer Hansen fra Elevorganisasjonen i forordet.

Men det er flere ting hun ønsker å oppnå med boka:

- Hvis vi klarte å oppnå dette med boken hadde jeg vært meget fornøyd:

1. Flere lærere på nett, Twitter, blogg og Skype. Lærere som deler undervisningsopplegg og erfaringer med andre lærere. Med andre ord en delingskultur på nett.

2. Elevene deltar mer aktivt i sin egen læring. De stiller spørsmål, de forsker og de lærer i samspill med andre. Det være med elever i egen klasse, på egen skole og i andre land. Ved hjelp av Twitter, blogg og Skype er dette ikke bare mulig, men også ganske enkelt og engasjerende. Se eksempler på en dialog elevene mine har hatt rundt bruk av teknologi i egen læring her.

3. Et mer bevist valg av undervisningsmetoder i klasserom som er fylt med teknologi. Blant annet med mer fokus på nettvett og nettsøk. Bruk av spill for læring er et kapitel skrevet av eksperter. Kan flere benytte det i læringen?


På hvilken måte er boka relevant for lærere som allerede jobber i skolen, og for studenter?

- Jeg mener mye av det jeg skriver over svarer på dette spørsmålet. Som skoleleder ser jeg hvor presset lærere er på tid. Da tyr vi alle til kjente og innøvde undervisningsmetoder, ofte de vi husker da vi var elever selv. Hvordan kan du som lærer ha oversikt over alt som finnes der ute? Hvordan kan du finne ut hva som øker elevenes læring og hvordan du skal bruke det?

- Jeg mener boken har en overordnet fokus på elevenes læring. Jeg ønsker å vise at teknologi kan og må brukes til å øke elevenes læring. Men det fordrer at vi beveger oss vekk fra læreren som foreleser og elevene som leser avisen på pc, jfr. Marte Blikstad-Balas sin forskning. Hun har jo også skrevet teori kapittelet i boken. Lærerskolestudenter som har praksis her sier ofte at de ikke har hatt noe om pedagogiske undervisningsmetoder i klasser der alle har en pc. 

- Videregående har i mange år hatt elever med egen pc. Nå kommer ungdomsskolene og barneskolene etter med iPad forsøkene sine. Software og ny teknologi kommer og går. Men det å være på nett, ha et solid nettverk, kjenne ressurspersoner i miljøet, enten det er faglig eller pedagogisk, det er gull verdt. Det håper jeg de som leser denne boken får med seg.

Se også nettsiden som administreres av Ann Sørum Michaelsen:

Ann S. Michaelsen - @annmic - er pedagogisk utviklingsleder og lærer i engelsk på Sandvika videregående skole. Hun er en av initiativtakerne til Sandvikakonferansen, som hvert år inviterer internasjonale foredragsholdere til Norge. Hun har holdt en rekke foredrag og kurs i Sør Afrika, Australia, USA, Danmark, Sverige og rundt i Norge. I 2013 publiserte hun boken Connected Learners, som hun skrev sammen med sine 27 elever i engelsk vg1. Boken er solgt i mange land, og BBC viste et program der de intervjuet elevene om deres bruk av teknologi i klasserommet.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.