lørdag 5. desember 2015

Dokumentar: Filmen om Summerhill School


Summerhill School er en internatskole i England. 
Skolen har med sitt radikale syn på oppdragelse vakt både harme og begeistring. Det finnes i dag mellom 25 og 30 barneskoler som driver etter samme prinsipp som Summerhill. Ingen av disse er i Norge.

Skolen ble grunnlagt 1921 av A.S. Neill. Hans pedagogiske metoder og syn på undervisning har satt et sterkt preg på skolen. Elevene velger selv om de skal gå til undervisningen eller ikke. Og de har stor innflytelse på hvilke regler som til enhver tid gjelder. Skolen drives nå av Zoe Readhead, som er datteren til A.S. Neill.


Linker til flere dokumentarfilmer finner du her.

Mot slutten av seksti-tallet ble Summerhill et begrep også i den norske skoledebatten. Blant annet har skolen vært et forbilde for Forsøksgymnaset i Oslo. Summerhill har også vært inspirasjonskilden til en rekke forsøk med elevdemokrati i den offentlige skolen.

I filmen Summerhill (2008) får vi et unikt innsyn i denne måten å drive skole på - og at det ikke er en selvfølge at denne typen skoler får bestå:

Imagine a school where you don't have to go to lessons, you make all the rules yourself and climbing trees and building boats are definitely part of the curriculum. That school exists. It's called Summerhill and it has been there for 70 years.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.