mandag 28. desember 2015

På besøk i klasserommet til Kine Marie Hegerstrøm EriksenPå besøk i klasserommet til: er en serie intervjuer med lærere fra barnetrinnet og helt opp til høyere utdanning. I disse intervjuene får vi et blikk inn i klasserommet, noen ideer om hva en god lærer er og også noen tanker om hvordan skolen og lærerrollen vil se ut i fremtiden.

Du finner linker til alle intervjuene her.På besøk i klasserommet til Kine Marie Hegerstrøm Eriksen

Hvem? Kine Marie Hegerstrøm Eriksen

Hvor? Children's International School i Fredrikstad.

Hvilke fag underviser du i?
Norsk. Har tidligere hatt svømmeopplæring i 1.klasse. Har også en bachelor i Fysisk aktivitet og helse som gjør at jeg kan ha kroppsøving.


Har undervist Myp2-Myp4 (8. - 10.klasse), skal ha Pyp6, Myp1 og Myp2 (6. - 8. klasse) når jeg er tilbake etter fødselspermisjon. 7. klasse tilhører ungdomstrinnet hos oss. 

Har lærerutdanninga gitt deg den kunnskapen og de ferdighetene du trenger?

Nå er praktisk pedagogikk det eneste som er direkte knyttet til lærerutdanninga som jeg har tatt, og da hadde jeg kun idrett og ikke norskutdanning. Didaktikken vi hadde der var veldig bra, med diskusjoner rundt faget i praksis.

Resten av pedagogikken ble ofte vanskelig å forstå uten erfaring. Jeg har skjønt mye mer av det i ettertid når jeg har fått undervisningserfaring, og jeg er sikker på at et år med pedagogikk i DAG hadde vært lettere enn da.

Norsken og idretten har ikke gitt meg nok kunnskap i forhold til selve undervisningen i praksis, men føler at idretten har gitt meg god nok faglig kunnskap.

Jobber du annerledes enn dine kolleger på din skole?
Jeg tror vi jobber ganske likt. Vi har jo selvfølgelig ulike måter å planlegge og gjennomføre på, men dette er nok bare små forskjeller.

Bruker du digitale hjelpemidler i klasserommet?
Alle elever har egen iPad, så bruker mye iPad og apper. Elevene har ingen lærebøker på ungdomstrinnet, og på barnetrinnet har de stort sett bare lesebok i norsk. Har Mac og tilkobling til prosjektor i alle klasserom, elevene kan koble seg opp via Apple TV, så man kan lett vise elevers arbeid for alle andre i klasserommet i timen.

Bruker mye quizer og digitale tester i klasserommet, og Keynote, nettsider, videoklipp o.l.

Elevene bruker mye Pages, Pen&Paper, Explain everything, iThoughts, Keynote.

Hva tenker du at en god lærer er?
En som ser at elevene har ulike behov og ulike måter å lære på. Jeg tror at god kontakt med elevene, samtidig som de har respekt for læreren er nøkkelen til suksess.

Hvordan motiverer du elevene til å lære?
Ved å prøve å ha "morsomme" og varierte aktiviteter, samtidig som det er lærerikt og meningsfullt. Det er viktig for mange elever å vite HVORFOR de må lære, så jeg prøver å alltid ha gode eksempler og svar på dette slik at de kan se nytteverdien av det vi gjør.

Hvordan tenker du deg at skolen ser ut om fem år?

Tror ikke det er så stor forskjell fra i dag, men mer digitalisert. Kanskje flere skoler går bort fra lekser for repetisjon, men heller flipped classroom - forberedelser i lekse.

Hvordan tenker du at lærerrollen ser ut om fem år?

Større krav til digitale ferdigheter og flere studiepoeng.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.