torsdag 10. desember 2015

Støtt Redd Barnas kampanje #JegErHer


Redd Barnas kampanje #JegErHer har som mål at alle voksne skal få kunnskap og mot til å forebygge og avdekke seksuelle overgrep mot barn.

Selv den modigste jenta eller gutten på skolen, kan ha det vondt på innsiden. Alle trenger en venn som bryr seg og som tør å spørre - hvordan har du det egentlig? Denne personen kan være deg, enten du er barn eller voksen. 

Som en del av kampanjen har Redd Barna produsert en rekke filmer der kjente personer låner sin stemme til en som har opplevd overgrep. Denne filmen forteller historien til en 16 år gammel jente som ble utsatt for et seksuelt overgrep av pappaen sin da hun var 10 år. Emily Glaister, kjent fra filmene om Doktor Proktor, forteller her hennes historie:
Redd Barna ønsker nå å nå ut til flest mulig barn og unge med disse filmene, i en setting hvor de også får snakket sammen og snakket med voksne og blir godt ivaretatt i forlengelsen av at de har sett filmene. 

Grete Vandvik jobber som rådgiver på barns rett til å bli hørt i Redd Barnas Norgesprogram. Hun sitter også i teamet som jobber med kampanjen #JegErHer. Hun har et særlig ansvar for å følge opp medvirkning fra unge og voksne med egne erfaringer knyttet til seksuelle overgrep. Jeg har spurt henne om bakgrunnen for filmene, reaksjonene så langt og om veien videre:

Bakgrunnen for filmene:
I kampanjen #JegErHer ønsker Redd Barna å bryte tausheten rundt seksuelle overgrep mot barn, og å gi folk flest kunnskap og verktøy slik at de ser, hører og tror på barn som trenger dem. Noe av de viktigste vi gjør for å oppnå dette, er å løfte frem historiene, erfaringene og tankene til de som selv har kjent på kroppen hva seksuelle overgrep handler om. Mange av de menneskene vi samarbeider med, som selv har vært utsatt for overgrep, trenger å være anonyme. Vi ønsker at disse skal få muligheten til å dele sine erfaringer og meninger, uten at de eksponeres på en måte de selv ikke ønsker eller som kan sette dem i fare. For å løfte fram disse historiene, bryte tausheten og knuse tabuene, samarbeider vi derfor med kjente personer som gir sine stemmer til de som har delt sin historie med oss. Det har blitt til tolv filmer, hvorav ti er blitt publisert og to gjenstår.

Ti av filmene i kampanjen formidler historiene til voksne som er blitt utsatt for overgrep som barn – og det er voksne kjente personer som gir sin stemme. Med filmene hvor Eilif Hellum Noraker og Emily Glaister forteller historiene til to jenter på 16 og 17 år, ønsker vi å løfte fram barns egne stemmer og å rette oss mot barn og unge selv. Seksuelle overgrep mot barn angår barn. Vi ønsker å gi barn og unge muligheten til å være med og bryte tausheten og engasjere seg i kampen mot overgrep mot barn. Vi vet at barn og unge ønsker at dette skal snakkes om, vi vet at barn og unge ønsker å vite mer om hva overgrep er og retten de har til beskyttelse og hjelp, og vi vet at barn og unge er opptatt av at alle barn har rett til en trygg barndom og å ha voksne rundt seg som bryr seg på ekte.

Litt om reaksjonene så langt:
Vi har fått enormt mye positiv respons på alle de filmene vil har publisert fram til nå, langt utover det vi hadde sett for oss på forhånd. Vi får tilbakemeldinger fra voksne som forteller at filmene har vært en vekker for dem i forhold til hvordan de selv møter barn i sitt nærmiljø. Vi får tilbakemeldinger fra mennesker som selv har vært utsatt for overgrep, som kjenner seg igjen i en eller flere av filmene og føler at filmene bekrefter følelsene deres og gir dem støtte i hverdagen. Og vi får tilbakemeldinger fra mennesker som har klart å dele hemmeligheten sin for aller første gang, på grunn av filmene. Ikke minst får vi tilbakemeldinger fra de som eier historiene som fortelles i filmene, som bruker filmene som et verktøy når de vil fortelle historien sin til noen som ikke kjenner den. Det vi også ser, er at ulike filmer får særlig betydning for ulike mennesker.

Litt om veien videre:
Videre fremover håper vi filmene vil spres enda mer og sees av enda flere. Vi planlegger å utvikle ulike undervisningsopplegg knyttet til de ulike filmene, og et særlig undervisningsopplegg for filmene med Eilif og Emily som retter seg mot barn. Dette vil vi gjøre i nært samarbeid med de vi har samarbeidet med i kampanjen, blant annet de som har delt sin historie og støttesentrene mot incest og seksuelle overgrep. 


Det er mye, mye verre for alle de barna som opplever vold og voldtekter enn det er for oss å tenke på det! Vi må våge å tenke tanken på at overgrep skjer. Vi må orke å tro det verste. Vi må våge å gjøre noe med det. 

Hver dag blir barn over hele landet utsatt for overgrep. Vold og overgrep mot barn er et folkehelseproblem. Men selv om vi vet dette og er klar over at det skjer, våger vi ofte ikke å tro det verste. Vi tror ikke at det kan være sant. Vi håper at det må være "noe annet".

Det er på tide å bryte med den norske tabukulturen, slår Inga Marte Thorkildsen fast i en kronikk i Dagbladet i forbindelse med utgivelsen av boka "Du ser det ikke før du tror det" (Vigmostad & Bjørke AS, 2015). I de aller fleste klasserom sitter det barn som er utsatt for vold, omsorgssvikt og seksuelle overgrep. Mange av dem blir aldri sett, fordi de voksne ikke orker å tro det verste.


Les også: 
Beredskapsplan for forebygging og avdekking av seksuelle overgrep mot barn


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.