onsdag 16. desember 2015

TISA hindret gratis PC til skolen


Formålet med TISA-avtalen er å liberalisere tjenstesektoren og få like spilleregler for selskap i alle landene som deltar i forhandlingene. Det skal heller ikke være mulig å reversere denne liberaliseringen på et seinere tidspunkt. Utdanning er en tjeneste som vil være inkludert i avtalen. Men på hvilken måte og i hvilket omfang vet vi lite om.

En offentlig debatt uten WikiLeaks ville ikke vært mulig, sier Roberto Bissio, leder av Instituto del Tercer Mundo (Third World Institute) fra Uruguay, som nå har trukket seg fra forhandlingene sammen med Paraguay. Mer om det seinere.

I Norge er den offentlige debatten fraværende, der regjeringspolitikerne ikke "kommenterer lekkasjer" fra WikiLeaks. Likevel har to land hittil trukket seg fra forhandlingene på bakgrunn av de samme lekkasjene som altså ikke blir diskutert av norske regjeringspolitikere.
12. juni 2015 stemte et flertall på Stortinget nei til SV og Senterpartiets sitt krav om åpenhet om TISA. Heldigvis har WikiLeaks kommet med flere nye lekkasjer i mai og juni 2015. I lekkasjene avslører de Norges rolle i de hemmelige forhandlingene. Norge er både part og aktiv i forhandlingene.

Følg Folkeaksjonen mot TISA på Facebook.

Hemmelighetskremmeriet hindrer en opplyst offentlig debatt om TISA i Norge. Manglende åpenhet om informasjon og detaljer i avtalen gjør dette til et demokratisk problem. TISA-forhandlingene har siden 2013 foregått bak lukkede dører, og verken befolkningen eller Stortingspolitikerne har rett til innsyn i forhandlingsprosessen. Derfor er mye fortsatt usikkert, og uten fullt innsyn i de pågående forhandlingene, er en informert offentlig debatt ikke mulig.

Landsmøtet i Utdanningsforbundet krever at regjeringen ikke går med på en avtale som senere ikke kan reverseres gjennom demokratiske vedtak:

En av hensiktene med avtalen er å begrense avtalepartnernes mulighet for styring og kontroll over hvordan viktige samfunnsområder og tjenestemarkeder skal fungere. Det er avgjørende at demokratiet sikres kontroll med samfunnsutviklingen også i framtiden. Landsmøtet i Utdanningsforbundet krever at regjeringen ikke går med på en avtale som senere ikke kan reverseres gjennom demokratiske vedtak.

Les hele landsmøtevedtaket her.

Grunnene til at Uruguay har trukket seg fra forhandlingene er tankevekkende. De fant rett og slett ut at de har mer å tape, enn å vinne på avtalen. Særlig var det politikken på telekommunikasjon som ville lide. Uruguay er et land med 100% fiberoptisk digital dekning.

Men statens ønske om å opprettholde politiske vedtak, som gir gratis PC til alle elever i skolen og vedtak om fri adgang til internett på landsbygda, vil ikke være mulig å gjennomføre med en TISA-avtale. Denne politikken ville nemlig favorisere både elevene og de fattige på landsbygda, sier R
oberto Bissio i podcasten under. Vedtakene ville være urettferdige for andre leverandører (!). 

Det ville altså være urettferdig for internasjonale aktører å etablere seg i landet fordi elevene allerede har fått tilgang på PC og tilgang til gratis internett på landsbygda. Urettferdig?

Hvilke konsekvenser det vil få for utdanningspolitikken i Norge vet vi ikke. Men regjeringa har allerede åpnet skolesektoren for kommersialisering med endringene i friskoleloven. Det er ingen grunn til å tro at regjeringa vil bremse dette arbeidet.Denne episoden av handelsdebatten handler om TISA-avtalen og tidligere privatisering av vanntjenester i Bolivia. Hvilke tjenester har Norge tilbudt i sitt åpningstilbud, hvorfor er fagforbundet så engasjert i denne saken, og hvorfor trakk Uruguay seg fra forhandlingene? Intervjua: Cato Olastuen, lærer på en ungdomsskole i Grorud, Morten Høglund, statssekretær i Utenriksdepartementet, Roberto Bissio, leder av Instituto del Tercer Mundo fra Uruguay og Mette Nord, leder i Fagforbundet.

Du kan høre alle episodene her.

Cato Olastuen, lærer på en ungdomsskole i Groruddalen i Oslo, er intervjuet i podcasten over. Han ønsker ikke økt privatisering og inntog av store kommersielle aktører fra utlandet.

Den offentlige skolen sørger for at alle skal få like muligheter til å bli noe. Utenlandske aktører vil ikke forstå den norske skolen. De har ingen som helst forpliktelser til å hjelpe det norske samfunnet til å komme fremover. De vil bare tenke profitt, sier han.Les også:
Derfor bør skolen bekymre seg for TISA
Utdanningsforbundet kritiske til TISA
De hemmelige avtalene som truer vår fremtid
TISA is a threat to quality education
WikiLeaks: TISA

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.