mandag 14. desember 2015

Utdanningsforbundet kritiske til en TISA-avtale


Utdanningsforbundet følger TISA-forhandlingene på ulike måter, sier Stian Skaar, kommunikasjonsrådgiver i Utdanningsforbundet på spørsmål om hvordan forbundet jobber med TISA-spørsmålet overfor norske myndigheter. Engasjementet er i stor grad kanalisert gjennom Unio. Utdanningsforbundet og Unio er i dialog med Utenriksdepartementet og har skrevet flere brev til Utenriksministeren der de uttrykker sin bekymring. Unio arbeider for åpenhet rundt forhandlingsprosessen og er opptatt av å spre mest mulig oppdatert og korrekt informasjon om prosessen og norske myndigheters posisjon.

Les også: Derfor bør skolen bekymre seg for TISA


Utdanningsforbundet arbeider i tillegg gjennom Education International (EI) og ETUCE (EI Europa) for å sette søkelyset på de konsekvensene en TISA-avtale kan ha for utdanningssektoren. Et internasjonalt samarbeid om disse sakene er helt nødvendig, sier Skaar.

Utdanningsforbundet vedtok en uttalelse om TISA på landsmøtet i november:


Demokratisk kontroll med TISA
Siden 2013 har det pågått lukkede forhandlinger mellom regjeringen, USA, EU-landene og 21 andre land i verden om en ny, global handelsavtale om tjenester. At disse forhandlingene skjer uten innsyn, er i seg selv bekymringsfullt, og er en trussel mot demokratisk kontroll med samfunnsutviklingen.

Det vi med sikkerhet vet om forhandlingene er hva som inngikk i åpningstilbudet til regjeringen i 2013. Da var holdningen at store, viktige offentlige tjenester skulle holdes utenfor avtalen. Dette gjaldt blant annet viktige samfunnsområder som utdanning, sykehustjenester og sosiale tjenester. Senere er det på grunnlag av lekkede dokumenter reist spørsmål om Norge har endret sitt standpunkt, slik at regjeringen nå har åpnet opp utdanningssektoren for internasjonale tjenesteleverandører. Landsmøtet i Utdanningsforbundet krever at regjeringen holder utdanningssektoren utenfor handelsavtalen.

Videre vet vi at avtalen vil legge hindringer for hvordan land kan innføre nye markedsreguleringer eller gjeninnføre gamle. En av hensiktene med avtalen er å begrense avtalepartnernes mulighet for styring og kontroll over hvordan viktige samfunnsområder og tjenestemarkeder skal fungere. Det er avgjørende at demokratiet sikres kontroll med samfunnsutviklingen også i framtiden. Landsmøtet i Utdanningsforbundet krever at regjeringen ikke går med på en avtale som senere ikke kan reverseres gjennom demokratiske vedtak.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Takk til Stian Skaar, kommunikasjonsrådgiver i Utdanningsforbundet for informasjon.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.