tirsdag 5. januar 2016

Boktips: "Flip the System" av Jelmer Evers og René Kneyber (red.)


Boka Flip the System - Changing Education From the Ground Up (Routledge, 2016) er en antologi som tar til orde for å endre det pedagogiske systemet. Boka slipper til lærere fra hele verden og pedagogiske eksperter som Andy Hargreaves, Ann Lieberman, Stephen Ball, Gert Biesta, Tom Bennett og mange andre.

Målet er å komme bort fra en upedagogisk, økonomisk praksis og i stedet rette seg mot en human, demokratisk tilnærming til utdanning. Det er dette som er å flippe systemet: 

Replacing top-down accountability with bottom-up support for teachers

Det handler altså om å kaste ute hele New Public Management-tankegangen og plassere lærerne i førersetet for videre pedagogisk utvikling.Redaktører for boka er Jelmer Evers og René Kneyber, begge fra Nederland. Jelmer Evers er på 2015 Global Teacher Prize top 50-lista og sier i et intervju at å flippe systemet er å ta ansvar for sine elever og det de skal lære. Det ansvaret kan ikke overføres til standariserte tester og politisk målstyring. Det er gjennom god utdanning at vi kan forandre verden.


Jeg har spurt Jelmer Evers om hva de vil oppnå med boka:

- Vi ønsker at lærerne virkelig tar ansvar for alle barna i klasserommet. Det krever en innsats fra lærerne og en endring i tenkemåte. Mange lærere opptrer som om de er frivillige slaver. Det er derfor vi alltid refererer til dette sitatet fra Hillel den eldre: If I am not for myself, who will be for me? But if I am only for myself, who am I? If not now, when?

- Vi ønsker også at strukturen i selve utdanningssystemet endres. Den må endres slik at alt ligger til rette for å støtte lærerne . Det er opp til politikere og skoleledere å sørge for at det skjer. Men ingenting vil endre seg dersom lærerne ikke tar initiativ først .

Jeg spurte også om hvordan boka er relevant for lærere og studenter:

- Lærere har fokus på sitt klasserom. Men det er mange ytre påvirkninger som bestemmer hvordan og hva de underviser. Hvis lærerne ikke tar dette i betraktning kan de aldri fullt ut ta ansvar for sine elever. Det er derfor politisk målstyring, standardisering og privatisering har slått rot i mange utdanningssystemer. Alle vet at ikke fører til en god utdanning. Tvert imot . Derfor må alle lærere ta kollektivt ansvar. De må samarbeide for å sikre at alle elever får best mulig utdannelse. Vi må ha lærer etaten for å øke student byrå, det er ingen annen måte .


Boka er delt inn i fire deler:

Del 1:
A Global Problem: Accountability, Privatization and Control

Del 2:
A New Paradigm: Flip the System

Del 3:
Changing the System: Collective Autonomy

Del 4:
A Question of Mindset: Supporting and Activating Teachers

Jelmer Evers on the purpose of education at De Balie (2015):Se også:

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.