tirsdag 5. januar 2016

På besøk i klasserommet til Ann Sørum MichaelsenPå besøk i klasserommet til: er en serie intervjuer med lærere fra barnetrinnet og helt opp til høyere utdanning. I disse intervjuene får vi et blikk inn i klasserommet, noen ideer om hva en god lærer er og også noen tanker om hvordan skolen og lærerrollen vil se ut i fremtiden.

Du finner linker til alle intervjuene her.P
å besøk i klasserommet til Ann Sørum Michaelsen

Hvem? Ann Sørum Michaelsen 
- @annmic

Hvor? Sandvika videregående skole

Hvilke fag underviser du i?

Engelsk

Har lærerutdanninga gitt deg den kunnskapen og de ferdighetene du trenger?

Jeg gikk på Statens lærerskole i handels og kontorfag i 1985 og tok senere engelsk mellomfag på UiO. I 1985 var det mulig å bli maskinskrivingslærer så mye har endret seg siden den tid. Jeg lærte programmering på Tandberg maskiner og vi kladdet alltid programmene våre før vi startet selve programmeringen. Min første PC var en Philips AT (advanced technology) med 10MB lagring som jeg fikk i min første jobb som opplæringskonsulent hos Norsk A/S Philips i 1986. De ferdighetene jeg har trengt i min jobb som lærer og utviklingsleder på Sandvika vgs har jeg opparbeidet meg selv i samspill med andre.

Jobber du annerledes enn dine kolleger på din skole?
Både ja og nei. Mye av det jeg gjør er det også andre lærere som gjør. Da tenker jeg på bruk av blogg, Twitter og Skype. Vi har et prosjekt på vg1 nå der tre klasser tester ut å ha alle lærebøkene sine på nett. Vi bruker Unibok, Brettboka og Smartbok. Foreløpig må vi si at det har vært en stor suksess. Vi synes imidlertid at Unibok er litt kostbart for oss, men det vi ønsker er nok at alle elevene på Sandvika går over til dette. Helst hadde vi også sett at elevene brukte en hybrid pc, der de kan skrive på skjermen og ta av tastaturet når de leser i bøkene sine. Dette har vist seg å være litt vanskelig her på Sandvika vgs da elevene våre er veldig gode på å overtale foreldrene sine til å kjøpe Mac til dem. I forsøksklassene bruker vi også OneNote aktivt, nærmere bestemt Class notebook. Det er en meget smart måte å arbeide med alle elevene i klassen. Jeg bruker det til lekser og samarbeid mellom elevene. Jeg bruker også denne til utfylling av læreplanmålene. Jeg bruker ikke lærebøker i min klasse, men styrer undervisningen etter læreplanmål. På slutten av skoleåret må derfor elevene ha fylt inn alle rubrikkene og vise at de har vært innom alle læreplanmålene. Jeg viser her et eksempel på hvordan det ser ut. Først fyller elevene ut hvordan de har jobbet med et tema, deretter fyller de ut sin vurdering av arbeidet og så fyller jeg ut min vurdering. Vi tar en samtale rundt dette og det er hele tiden mulig å forbedre sitt arbeid ettersom man opparbeider seg mer kompetanse i faget.

Bruker du digitale hjelpemidler i klasserommet?
Jeg bruker blogg aktivt i undervisningen og alle elvene mine har sin egen blogg. Dette har jeg gjort i 5 år nå og har aldri opplevd at noen elever har protestert på dette. I år har min vg1 klasse kontakt med elever i Sør Afrika, Alaska, Hellas og Australia. Vi har diskutert hvordan elevene bruker teknologi for å lære, både på skolen og hjemme. Det har vært et meget interessant prosjekt. Hvis noen lærere i Norge vil delta her, gjerne med elever så er lenken til undersøkelsen her. En elevs innlegg her.

Jeg bruker Twitter til å holde meg oppdatert. Jeg følger lærere og eksperter rundt om i verden og er heldig fordi jeg har vært invitert på konferanser i mange land og har da anledning til å møte mange av de jeg følger. Nettverket mitt bruker jeg til egen faglig/pedagogisk oppdatering og til å knytte kontakter som mine elever kan nyte godt av.

Skype, jeg bruker dette til å invitere elever inn i klasserommet vårt. Vi har blant annet hatt et meget spennende prosjekt med elever i Australia nå i høst. Se bilde av mine elever som skyper med Australia. Dette fungerer best når man setter sammen små grupper av elever som får sitte sammen og prate uforstyrret. I fjor skypet jeg med en ekspert på valget i Scotland med min vg3 samfunnsfaglige engelskklasse. Det er en meget god måte å få andre synspunkter og perspektiv inn i klasserommet.

Hva tenker du at en god lærer er?
I disse tider da det debatteres om studiepoeng og læreres kvalifikasjoner må jeg si at en god lærer er en som er engasjert og bryr seg om elevene sine. Tenker vi tilbake på de gode lærerne vi har hatt er det de som har sett den enkelte elev og som klarer å motivere og engasjere vi husker best. Faglige kvalifikasjoner, ja selvsagt, men også en villighet til å lære selv. En god lærer legger til rette for at elevene selv kan stille spørsmål, gir elevene interessante oppgaver med mulighet til å forske og lære også utenfor klasserommet. 5.5. 2014 fikk jeg anledning til å skrive et innlegg på regjeringens blogg for Fremtidens skole. Jeg mener fortsatt det samme som da, at hos en god lærer legger til rette for at elevene opplever:

  1. Kultur for å dele det de lærer.
  2. Valgmuligheter; elevene velger hva de vil jobbe med, stiller spørsmålene og finner svarene.
  3. Refleksjon; tid til å reflektere over egen læring med andre.
  4. Nyskaping og innovasjon.
  5. Kritisk tenkning og evnen til å stille de utfordrende spørsmålene.
  6. Elever som kan identifisere problemområder og finne kreative løsninger
  7. Elever som evner å vurdere sin egen læring og som ser hva de trenger å gjøre for å bli bedre i fagene sine.
  8. Det globale klasserommet der læringen beveger seg utenfor klasserommet, hvor eksperter og andre samarbeidspartnere blir invitert inn.

Hvordan tenker du deg at skolen ser ut om fem år?
Jeg er pessimist og er redd for at skolen om fem år ikke har endret seg mye. Jeg ønsker virkelig en endring. Da det ble bestemt at forsøket med bruk av internett på eksamen ikke skulle videreføres i vår, ble jeg overasket og irritert! Jeg var stolt over at Norge sammen med Danmark var foregangs land på det området. I disse 
"Ludvigsen utvalget, fremtidens skole"-tider, synes jeg det er å gå to skritt tilbake, minst. For ikke å snakke om 10% fraværsregelen som blir innført neste høst. Huff.

I min fremtidens skole er det fleksibilitet. Både på valg av fag, tid og sted. Der har vi elever som gjennomfører skolen i sitt eget tempo og får mulighet til å studere og forske på det de er interessert i. Mine forbilder på dette området er Sir Ken Robinson, George Couros og Will Richardson. I 2013 besøkte jeg en skole i Alaska der de jobbet på denne måten. En kombinert barne, ungdoms og videregående skole. Elevene kunne jobbe i eget tempo, prøvene tok de når de selv var klare for det og de hadde mange muligheter til å vise sin kompetanse. Med andre ord langt fra vår modell med klasser basert på alder der alle marsjere i samme takt med like tester på samme tid.

Hvordan tenker du at lærerrollen ser ut om fem år?

Jeg tror et femårsperspektiv er for kort til å se endringer dessverre. Men skal jeg kunne ønske meg noe må det være et samsvar med de 8 punktene jeg har beskrevet ovenfor. For å være ærlig tenker jeg det tar mye lengre tid!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.