mandag 11. januar 2016

På besøk i klasserommet til Thomas Braut


På besøk i klasserommet til: er en serie intervjuer med lærere fra barnetrinnet og helt opp til høyere utdanning. I disse intervjuene får vi et blikk inn i klasserommet, noen ideer om hva en god lærer er og også noen tanker om hvordan skolen og lærerrollen vil se ut i fremtiden.

Du finner linker til alle intervjuene her.På besøk i klasserommet til Thomas Braut


Hvem? Thomas Braut - @thomasbraut - IKT ansvarlig, lærer og spesialpedagog. Nest
leder i NPeD, Norsk Pedagogisk Dataforening

Hvor? Bryne skule

Hvilke fag underviser du i?
De siste årene har jeg gått i bresjen for å innføre STL+ for de yngste elevene på skolen og har i tillegg spesialundervisning.

Har lærerutdanninga gitt deg den kunnskapen og de ferdighetene du trenger?
Både ja og nei. Lærerutdanninga gav et solid teoretisk grunnlag for yrket, der praksisperiodene og senere egen praksis har også svært viktig. Mer praksis før eller underveis hadde nok gitt flere knagger å feste kunnskapen på. For egen del vil jeg si at å følge med på interessante skolefolk i inn- og utland på Twitter og Facebookgrupper gir meg svært mye faglig interessant videreutvikling. Videreutdanning i form av fleksible MOOC har jeg stor sans for.

Jobber du annerledes enn dine kolleger på din skole?
Som IKT-ansvarlig vil jeg jo inspirere de andre lærerne til bedre bruk av IKT for å fremme læring.

Bruker du digitale hjelpemidler i klasserommet?
For å komme igang med STL+, at elevene skal skrive seg til lesing med talestøtte, valgte vi å benytte bærebare og vanlige pc-er som vi hadde. Vi bruker programmet LingLyder. Som nynorsk skole er det viktig med en god løsning for nynorsk skrivestøtte. For at STL+ skal lykkes må det satses fra skolens side. Elevene trenger tett læreroppfølging om det skal bli gode resultater. Effektene er at elevene knekker lesekoden tidligere, lærer rettskriving, skriver bedre tekster og det er veldig tilpasset undervisning. Det viktigste er å ha en god progresjon og være bevisst hva en gjør. Jeg anbefaler sterkt Mona Wiklander og Liselotte Sjødins: STL+ Håndbok som kommer på norsk i slutten av måneden på Infovest Forlag. Ellers bruker jeg en god del ipad i spesialundervisningen.

Hva tenker du at en god lærer er?
En god lærer er veldig glad i elevene sine og brenner for å lære dem mest mulig. Du må kunne få alle ulike elevene til å yte sitt beste gjennom å kjenne dem godt og kunne "trykke på de rette knappene". I tillegg må man jo kunne faget sitt, variere og tilpasse.

Hvordan motiverer du elevene til å lære?
Vanskelig spørsmål å svare enkelt på. Det gjelder å inspirere og tilrettelegge slik at elevene får en god balanse mellom støtte og utfordring. Å motivere med STL+ er veldig enkelt fordi elevene blir fort veldig stolte av sine tekster. Å vise frem hvor flinke de har vært for hverandre og for foreldre er motiverende og lærerikt for dem.

Hvordan tenker du deg at skolen ser ut om fem år?
Som mangeårig reiseleder for NPeDs tur til BETT i London får en ofte se teknologiske tendenser. Jeg tror nok at det blir flere og flere nettbrett i grunnskolen, men det viktigste er hvordan de blir brukt. Jeg håper og tror at STL+ er vanlig i begynneropplæringen, men også i årene oppover i grunnskolen. Mange tror at det å bruke talestøtte bare er for begynneropplæringen og for spesialundervisning, men å høre om setningene høres bra ut er nyttig oppover mellomtrinnet og i fremmedspråk.

Hvordan tenker du at lærerrollen ser ut om fem år?
Jeg tror og håper at vi blir mer og mer tilretteleggere for læring og mindre og mindre "forelesere" vil fortsette.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.