mandag 29. februar 2016

Aktivitet eller mål: For å nå mål må man sette mål!


Disse presentasjonenene er lånt fra bloggen til Eva Bratvold, hvor de først ble publisert i Februar 2016.

Presentasjonenene handler om hvordan man setter mål – og om at det er forskjell på mål og aktivitet. Dette får hun tydelig fram i presentasjonene under. De er fine huskelister å bruke i alt planleggingsarbeid, både for en selv og i team.  Jeg synes disse var veldig gode og har fått tillatelse av Bratvold til å publisere de her på Lærerbloggen.

Sette mål (smart)
 • For å nå mål må man sette mål! Skal man nå mål må de være SMARTE
 • Vær SMART når du setter mål
  • Spescific – spesifikke
  • Measurable – målbare
  • Attainable – oppnåelige
  • Relevant – relevante
  • Time bound - tidsavgrenset

Spesifikke mål

 • Målene må være tydelige og ikke til å misforstå.
 • For generelle mål gjør det vanskelig å vite akkurat hvor man skal. Vet du ikke hvor du skal kan du havne hvor som helst.
Målbare mål
 • Mål må kunne måles – både før og etter – slik at man kan se progresjon
 • Hvis målet er «øke kompetansen i personalet» – hvordan skal du måle det?
 • Man må også måle underveis – så lenge man også husker at grisen ikke blir tyngre bare av å bli veid ofte
Mål må være mulige å oppnå

 • Enten det handler om økonomi, kompetanse, ferdigheter, teknologi, tidsrammer osv
 • Mål må ikke være umulige å oppnå, men heller ikke for lette; som eksempel; det er forskjell i å tenke seg at man skal slå Bolt på 100 meter sprint og det å tenke seg at man skal løpe raskere enn bestemor Oppnåelige mål

Relevante mål

 • Målet må ha sammenheng med hva man skal oppnå – de må peke i samme retning. Er målet å heve kompetansen i naturfag er det ikke sikkert det hjelper å lese en kriminalnovelle.
Tidsavgrensede mål

 • Sett en tidsfrist for når målet skal være nådd
 • Lag kontrollpunkter underveis for å sjekke at dere holder tidsplanen

Mål skal hjelpe, ikke hindre

 • Målinger kan ikke erstatte ledelse
 • Målinger bør være positive – ikke at man måler det som er negativt eller måler noen mot andre
 • Målehysteri er ikke bra, mål bare når det er fornuftig å måle og man vet hva som skal måles Mål det som er viktig, ikke bare mål det som er lett å måle. Det som er lett å måle er sjelden det viktigste
 • Bruk målingene – ikke rapporter bare for å rapportere, de skal brukes aktivt (f.eks. endre kurs)
 • Mål skal ikke brukes som detaljstyring

Se hele presentasjonen her:


Sette mål (smart) from Eva Bratvold

Det er forskjell på mål og aktivitet

Du må vite hvor du er på vei og skille på aktivitet og mål. Det er stor forskjell på hva som er mål og hva som er aktivitet: Målet er det som skal nås, aktivitetene er det som skal føre fram mot målet.

Eksempel - verdensrom

 • Elevene skal lage en presentasjon om månelandingen og lærer ønsker at de skal lage en animasjonsfilm, finne bilder på bibliotek eller nett – og de skal lage, laste opp og legge på egne lydfiler
 • Målet er utydelig – det er fokus på aktivitet og teknologi, ikke læringsmål og hvorfor det er relevant

Eksempel - religion

 • Elevene skal, i grupper, lage en presentasjon om jødedommen. Hver gruppe får utdelt et tema. De finner informasjon på nett og i læreboka, og lager en Powerpoint-presentasjon som de viser for de andre i klassen.
 • Målet er utydelig – det er fokus på aktivitet og teknologi, ikke læringsmål og hvorfor det er relevant

Sjekkliste

 • Alltid start med læringsmål, aldri med teknologi
 • Vil teknologien gjøre undervisningen bedre (mer effektiv, større læringsutbytte)
 • Hvis jeg skal bruke teknologi, hvilke verktøy er tilgjengelige og hvilke er mest «brukbare»
 • Avgrensing – tidsrammer i forhold til utbytte (tid bør stå i forhold til læringsutbytte)

Vet jeg hvordan jeg gjenkjenner at elevene kan?

 • Hva skal være læringsutbytte? (tolking av kompetansemål)
 • Lag vurderingskriterier (hva og hvordan skal de testes, hvordan gjenkjenner jeg kompetanse hos elevene)
 • Lag aktiviteter
 • Elevenes forutsetninger
 • Vurdering analog/digital, type ressurs 
 • Finne ut hva slags verktøy som er mest fornuftig
 • Rammer: Fysiske, tidsmessige, økonomiske
 • Lag milepæler (sjekk at du er på rett kurs)


Se hele presentasjonen her:


Aktivitet eller mål from Eva Bratvold

Begge presentasjonene er gjengitt med tillatelse fra Eva Bratvold.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar