søndag 21. februar 2016

Boktips: "Effektiv planlegging og vurdering" av Henning Fjørtoft


2. utgaven av "Effektiv planlegging og vurdering. Læring med mål og kriterier i skolen" (Fagbokforlaget, 2015) av Henning Fjørtoft kom ut rett før jul. Den første utgaven av boka kom ut i 2009. Og det var her vi ble introdusert for begreper som baklengs planlegging og vurderingsrubrikker.

Denne 2. utgaven av boka er betydelig revidert og viser hvordan planlegging og vurdering henger sammen med dybdelæring og utvikling av faglig forståelse i klasserommet.

- Denne boken handler først og fremst om de små og store vurderingene som lærere gjør i klasserommet hver dag, skriver forfatteren i innledningen (side 18).

Det er en praksisnær bok som gir en inspirerende innføring i systematiske verktøy for planlegging, læring og vurdering. Fjørtoft slår også et slag for det tverrfagelige og presenterer mange eksempler på hvordan undervisning og vurdering kan planlegges og gjennomføres.

Bokas første del handler om forholdet mellom planlegging, læring og vurdering i et teoretisk perspektiv. Den tar opp temaer som kompetanse og kompleksitet, vurderingsteoretiske nøkkelbegreper, baklengs planlegging med læringsmål, kriteriebaserte vurderingsverktøy, å planlegge med forståelse som mål og vurdering og skoleutvikling. 

Og i bokas andre del finner du eksempler på oppgaver sammen med kompetansemål og vurderingsverktøy. Boka inneholder også et kapittel med kopioriginaler og eksempler.

I kapitlet om vurdering og skoleutvikling finner vi lista over 16 kjennetegn på god vurdering. Denne lista fungerer utmerket både som et utgangspunkt for arbeidet med vurdering på skolen og som en sjekkliste:

16 kjennetegn på god vurdering (side 134)

1. Vurderingen blir behandlet av både ansatte og elever som en integrert og viktig del av hele undervisnings- og læringsprosessen og ikke som et tillegg i siste liten.

2. De mange rollene til vurdering er anerkjent. Det er forståelse for den sterkt motiverende effekten til vurderingskrav, og vurderingsoppgaver designes for å fostre gode studievaner.

3. Det finnes en lokal policy som veileder individuelle læreres vurderingspraksis. Vurderingen i enkeltfag er integrert i en helhetlig plan for vurdering.

4. Det finnes en klar sammenheng mellom forventede læringsmål, undervisningens innhold og kompetansen som vurderes.

5. Vurderingsoppgavene viser elevenes forståelse gjennom anvendelse av kunnskaper og ferdigheter og ikke bare evnen til å gjengi informasjon eller løse kjente oppgavetyper.

6. Det brukes et bredt utvalg av vurderingsmetoder slik at begrensningene i enkeltmetoder blir minimert.

7. Vurderingsoppgavene designes for å vurdere generell kompetanse så vel som som fagspesifikk kompetanse.

8. Det er en jevn progresjon i kompleksitet og krav i vurderingsoppgavene etter det første året.

9. Det er tilrettelagt for elevenes valgmuligheter i vurderingsoppgavene og for vekting på visse tidspunkt i forløpet.

10. Det tas høyde for elevers og ansattes arbeidsmengde i planlegging og design av vurderingsoppgaver.

11. Overdreven vurdering blir unngått. Vurderingsoppgavene er designet for å gi informasjon om et tilstrekkelig utvalg av elevenes læring.

12. Vurderingsoppgavene er vektet for å balansere den formative og den summative rollen i vurderingen.

Tidlige oppgaver med lav vekting og liten avgjørende betydning gir elevene fremovermeldinger.

13. Karakterene blir utregnet og rapportert på grunnlag av tydelig artikulerte læringsmål og/eller kriterier for grader av måloppnåelse.

14. Elevene får forklarende og diagnostiske fremovermeldinger så vel som karakterer.

15. Vurderingsoppgavene er kontrollert slik at de ikke inneholder skjevheter som kan gi spesielle elevgrupper ekstra vansker eller fordeler.

16. Plagiat blir minimert gjennom omhyggelig oppgavedesign, tydelig undervisning og god overvåking av akademisk redelighet.

Lista er gjengitt med tillatelse fra forfatteren.

Etter å ha lest boka har jeg fått mange gode ideer til hvordan jeg kan organisere mitt eget undervisnings- og vurderingsarbeid på en bedre måte enn tidligere. Anbefales!

Henning Fjørtoft - @hennif - er postdoktor i skoleutvikling ved Program for lærerutdanning, NTNU. Han forsker blant annet på vurdering i klasserommet, læreres læring og endringer i nasjonal vurderingspolitikk.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.