onsdag 24. februar 2016

Boktips: "Hacking Assessment: 10 Ways to Go Gradeless in a Traditional Grades School" av Starr Sackstein


"Hacking Assessment: 10 Ways to Go Gradeless in a Traditional Grades School" (Times 10 Publications, 2015) av Starr Sackstein er en håndbok i å kutte ut karakterene i underveisvurderingen. Boka består av 10 praktiske, velprøvde måter du kan ta i bruk med en gang. Lykke til!


A hacker is someone who explores programmable systems and molds them into something different, often, something better. Hackers are known as computer geeks – people who like to take applications and systems to places their designers never intended. Today, hackers are much more. They are people who explore many things both in and out of the technology world. They are tinkerers and fixers. They see solutions to problems that other people do not see. Steve Jobs and Mark Zuckerberg might be considered technology’s greatest hackers. No one taught them how to build an operating system or a social network, but they saw possibilities that others couldn’t see.


Hack 1: Shift the Grades Mindset
Når karakterer, tall og bokstaver blir viktigere enn læring er det på tide å tenke annerledes. Å kvitte seg med ideen om karakterer er derfor et lurt sted å begynne; Bort med karakterene og inn med læringen!

Hack 2: Promote Buy-In
Men det er ikke bære læreren som må kvitte seg med karakter-mentaliteten, elever, ledelse og foreldre må også begynne å tenke nytt.

Hack 3: Rebrand Assignments as Learning Experiences
Elevmedvirkning er viktig. La elevene være involvert i eget læringsarbeid ved blant annet å vurdere eget arbeid og utvikling.

Hack 4: Facilitate Student Partnerships
La elevene vurdere hverandres arbeid. Elevene skal forstå hva de skal lære og hva som er forventet av dem.

Hack 5: Digitize Your Data
Hvis du bruker for eksempel Google Drive, er det et godt verktøy for å holde orden på elevenes arbeid. På Nyskolen bruker vi Google Classroom fra 7. trinn og gjennom hele ungdomsskolen.


Hack 6: Maximize Time
Tid er det mest verdifulle vi har. Bruk den klokt. Det er viktig å være i dialog med elevene om deres læringsarbeid og hvor de er akkurat nå og hvor de skal. 

Hack 7: Track Progress Transparently
Du kjenner elevene dine best og vet hvordan du best kan holde oversikt over elevene. Når elevene involveres i vurderingsarbeidet blir de mer klar over hva som skal læres og hvordan de lærer. Samtidig kan de ved hjelp av egenvurdering bli klar over hvor de står i forhold til målene de skal nå.

Hack 8: Teach Reflection
Å lære elevene å reflektere over egen læring tar tid, men er en god investering. Akkurat som med mye annet handler dette om vurdering for læring, der det handler om å involvere elevene.

Hack 9: Teach Students to Self-Grade
Du må sette karakter til jul og sommer. Disse karakterene diskuteres og bestemmes av læreren og eleven i fellesskap. På denne måten setter både læreren og eleven fokus på hva som er oppnådd og hva som er lært i de ulike fagene

Hack 10: Cloud-Based Archives
Også her kan du bruke Google Drive, Google Classroom eller den løsningen din skole har. Poenget er at elevene også skal ha oversikt over sin egen utvikling.
Starr Sackstein - @mssackstein - er lærer på World Journalism Preparatory School i New York. Hun har skrevet flere bøker; Teaching Mythology Exposed: Helping Teachers Create Visionary Classroom Perspective, Blogging for Educators og The Power of Questioning. Anbefaler også bloggen hennes - som du finner her.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.