mandag 22. februar 2016

Boktips: "The Power of Questioning" av Starr Sackstein


"The Power of Questioning. Opening up the World of Student Inquiry" (Rowman & Littlefield, 2016) av Starr Sackstein er en liten bok med et stort og viktig innhold. Hun setter spørsmålet, nysgjerrigheten og undringen i sentrum for læringen. Og hun gjør det på en glimrende måte.

Istedenfor å spørre når Columbus seilte over havet, bør vi heller spørre hvorfor - eller til og med hva ville skjedd hvis han ikke gjorde det, skriver Mark Barnes i forordet.

As teachers, this must be our goal: to bring questioning and curiosity back to formal learning, skriver Sackstein i innledningen.

Undervisning og læring kan ikke skje uten spørsmål. Undersøkelser henger sammen med nysgjerrighet og kreativitet. Og gode spørsmål er viktige verktøy for å forstå verden.

Teaching and learning cannot happen without questions. Inquiry is the offspring of curiosity and creativity. Questions are incredibly powerful tools that open the world up. In the age of Google, the way we teach needs to change and students need to be reconnected with their early childhood curiosity.

Sackstein understreker også hvor viktig det er med gode relasjoner mellom elevene og mellom læreren og elevene. Et trygt og godt læringsmiljø er en helt sentral faktor for å lykkes med alt læringsarbeid. Å bruke tid på dette er en god investering.

It's the teacher's job to ensure that the classroom is friendly for all ideas and learning by helping students trust each other.

Boka er på litt over 50 sider og er skrevet i et lett og uakademisk språk. Den tar for seg måter å stille spørsmål og måter å stille spørsmål ved noe. Anbefales!

Innhold:
1. Setting the Stage for Inquiry and Self-Exploration
2. Understanding Bloom's Taxonomy When Teaching Questioning Skills
3. Dissecting Questions
4. Building Questions
5. Applying Questioning Skills to Content Learning
6. Discovering Self Through Questioning
7. Encouraging Continued Exploration and Conversation

Starr Sackstein - @mssackstein - er lærer på World Journalism Preparatory School i New York. Hun har skrevet flere bøker; Teaching Mythology Exposed: Helping Teachers Create Visionary Classroom Perspective, Blogging for Educators og Hacking Assessment. Anbefaler også bloggen hennes - som du finner her.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.