torsdag 25. februar 2016

Boktips: "Psykisk helse i skolen" av Edvin Bru, Ella Cosmovici Idsøe, Klara Øverland (red.)


"Psykisk helse i skolen" (Universitetsforlaget, 2016) er den første forskningsbaserte boka av sitt slag i Skandinavia. Og det var på høy tid. En slik bok er det stor bruk for i skole-Norge.

Redaktørene bak boka er professor Edvin Bru, professor Ella Cosmovici Idsøe og førsteamanuensis Klara Øverland – alle ansatt ved Læringsmiljøsenteret. 


Å utvikle evnen til å klare utfordringer er vanskeligere for en elev med psykiske helseplager enn for andre. Derfor har disse elevene behov for støtte og tettere oppfølging på skolen.

Det er nettopp denne støtten og kunnskapen som boka inneholder og som gjør at boka er et nyttig oppslagsverk for alle som jobber med barn og ungdom.

Noen har også behov for hjelp og tiltak fra hjelpetjenester som pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) og barne- og ungdomspsykiatrien. At skolene og hjelpetjenestene samarbeider godt er ofte avgjørende for et godt resultat. Lærere som kan avdekke ulike elevers behov, etablere gode relasjoner og legge læringsmiljøet best mulig til rette er viktig. 

Les også: Første skandinaviske bok om psykisk helse i skolen - Læringsmiljøsenteret

"Psykisk helse i skolen" er skrevet for studenter i pedagogikk og psykologi, lærere, skoleledere, ansatte i PPT, ansatte ved barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker (BUP) og forskere som jobber med læringsmiljø og psykisk helse blant barn og unge. Og den bør stå i bokhylla, lett tilgjengelig, til alle som jobber med barn og ungdom.

Innhold:

Psykisk helse i skolen
Av Edvin Bru, Ella Cosmovici Idsøe og Klara Øverland

De stille elevene
Av Erik Paulsen og Edvin Bru

Angst
Klara Øverland og Edin Bru

Depresjon
Av Edvin Bru, Margit Garvis, Klara Øverland og Thormod Idsøe

Skolevegring
Av Trude Havik

Mobbing i et traumeperspektiv
Av Ella Cosmovici Idsøe og Thormod Idsøe

Barn med tilknytningsvansker - hvordan kan læreren være en ressurs?
Av Heidi Jacobsen

Spiseforstyrrelser hos skoleelever - hva bør lærere vite, og hva kan de gjøre?
Av Kristin Rørtveit og Haldis Økland Lier

Alvorlige atferdsvansker - forskning og tiltak relatert til skolekonteksten
Av Pål Roland, Klara Øverland og Liv Jorunn Byrkjedal-Sørby

ADHD
Av Nina Holmen

Ungdom og rusmiddelbruk
Av Inger Eide Robertson, Ingrid R. Strømsvold og Sven Gustafsson

Autismespektertilstander
Av Jon Fauskanger Bjåstad, Unni Sagstad og Gun Iversen

Psykoser
Av Johannes Langeveld, Kristin Hatløy, Jan Olav Johannessen og Inge Joa

Informasjon om psykisk helse - et sentralt tiltak for å fremme elevers sosiale og emosjonelle kompetanse
Av Bror Just Andersen

Samarbeid når eleven har psykiske helseplager
Av Elin Kreyberg

Psykisk helse i skolen krever lærere med engasjement og emosjonelt overskudd
Av Ella Cosmovici Idsøe, Edvin Bru og Klara Øverland


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.