søndag 28. februar 2016

Fagseminar om dysleksi våren 2016


Ved å arrangere fagseminar ønsker Lingit å øke kunnskapen om dysleksi og fokusere på god og gjennomtenkt tilrettelegging for elever med lese- og skrivevansker.

De håper å bidra til å skape bedre forutsetninger for at denne elevgruppen får muligheter til å delta og lykkes på lik linje med andre elever.

De har med seg gode eksterne foredragsholdere som hjelper til å sette bruk av hjelpemidler inn i en større og mer helhetlig sammenheng. De har også med seg Åsne Midtbø Aas, pedagog i Dysleksi Norge, som en fast bidragsyter på seminarene.

Våren 2016 arrangerer Lingit seminarer flere steder i landet. Fagseminarene er gratis, og alle som er interesserte i tilrettelegging for personer med lese- og skrivevansker i norsk skole, er hjertelig velkomne til å melde seg på og delta.


Jeg har spurt Åsne Midtbø Aas om hva de vil oppnå med disse foredragene. Hun skriver i en epost:

Dysleksi Norge er en brukerorganisasjonen som bruker mye tid og krefter på kompetanseutvikling. Behovet for kunnskap ute i hver skole, og hvert klasserom er stort. Derfor har vi mye på gang, både innenfor fagfeltet dysleksi/lese- og skrivevansker, dyskalkuli/matematikkvansker og spesifikke språkvansker. Elever med disse utfordringene finner en i alle klasserom, i alle timer, og de skal undervises i alle fag. Derfor er det viktig at alle lærere har kjennskap og kunnskap om:
  • Å finne de elevene som sliter
  • Sette inn effektive og gode tiltak
  • Bruke IKT slik at disse eleven kan lykkes bedre i læringsarbeidet

Disse fagseminarene har fokus på dysleksi og god bruk av IKT. Ellers lager Dysleksi Norge Webinarer dette skoleåret. Skolen din kan abonnere på forelsninger for en billig penge. Du finner mer om disse her. Vi hjelper gjerne til med å fylle opp skolenes verktøykasse!

Her finner du linker til program og påmelding:

Steinkjer 15. mars - Klikk her for program og påmelding!
Trondheim 16. mars - Klikk her for program og påmelding!
Bergen 17. mars - Klikk her for program og påmelding!
Gjøvik 12. april - Klikk her for program og påmelding!
Florø 13. april - Klikk her for program og påmelding!
Oslo 14. april - Klikk her for program og påmelding!
Kirkenes 26. april - Klikk her for program og påmelding!
Alta 27. april - Klikk her for program og påmelding!
Bodø 28. april - Klikk her for program og påmelding!Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.