onsdag 24. februar 2016

Kutt ut karakterene i underveisvurderingen


Vi er ikke lovpålagt å gi andre karakterer enn terminkarakterer. Likevel gir de fleste skolene karakterer på innleveringer, lekser og prøver. Noen regner også ut en snittkarakter som til slutt ender opp som terminkarakterer. Dette er galt etter mitt syn. Det tar fokus bort fra læringen og retter heller fokus mot karakterene.

Karakterer er subjektive. Og de er derfor ikke egnet som gyldig tilbakemelding. All underveisvurdering kan vurderes uten karakter. Og karakterene til jul og sommer kan diskuteres og bestemmes av læreren og eleven i fellesskap.

Noen vil hevde at det viktigste er å vise hva du har lært. Jeg mener at det viktigste er å lære. Og at du lærer å sette sammen ting du har lært til kunnskap. Ellers så har du ingenting å vise fram.


Jeg har aldri trodd at karakterer fremmer læring. Heller ikke at de er med på å motivere elevene. Jeg tror faktisk at det er motsatt; At karakterene tar bort fokuset fra selve læringen, at de står i veien for god læring.

Men det finnes skoler som tar vurdering for læring, og formativ vurdering på alvor og har tatt et oppgjør med karaktersettingen.

Bjørnsletta skole i Oslo har gjort dette i flere år. De er en 1 til 10-skole, og har satt vurdering for læring i system. Skolen har innarbeidet en felles kultur der elevene får øve over lengre tid, uten å få karakterer i underveisvurderingen. Karaktervurdering gis en gang i hver termin.

På nettet skriver de at skolens mandat er å sørge for at elevene lærer og oppnår en helhetlig faglig og sosial kompetanse, slik at de er godt rustet til å møte framtida. 


I denne videoen forteller lærer Janne Hurum og rektor Siv Lande ved Bjørnsletta skole om hvordan de jobber for å utvikle en helhetlig vurderingspraksis. Skolen har blant annet egne øve- og prøveperioder. De deler av utfordringer og erfaringer de har møtt i utviklingsprosessen.

Innlegget ble holdt på en samling for ressurspersoner i satsingen Vurdering for læring i 2013.


Presentasjonen fra innlegget finner du her.På Ringshaug ungdomsskole i Vestfold hevder elevene at de lærer mer uten karakterer. Når elever sier dette er det verdt å lytte. Ringshaug ungdomsskole har kuttet ut tallkarakterer på vanlige prøver og innleveringer.

Forsker tror flere og flere skoler vil gjøre det samme. Dosent i pedagogikk, Roar Engh, mener undervisning uten karakterer kan gjøre både elever, lærere og foreldre mer bevisste på hva eleven kan og hva som skal til for at eleven kan lære mer. Han tror også at lærere kan bli mer kreative i sine undervisningsmetoder og mer motiverte i sin jobb når de må tenke nytt om vurdering.

Les også:
- Lærer mer uten karakterer
Karakter, kontroll og kakerlakker
Alle karakterene hindrer læring, av Kjell Evensen
Karakterer i underveisvurderingen? av Kjell Evensen

Karakterfri skolehverdag på ungdomsskolen
Karakterer gir umotiverte barn
Karakterer har negativ effekt
- Karakterer gjør ikke elever bedre
Underveisvurderingens paradoks

Tror lærerne lar seg presse til å sette gode karakterer


Boktips:
"Assessment 3.0. Throw Out Your Grade Book And Inspire Learning" av Mark Barnes
"Hacking Assessment: 10 Ways to Go Gradeless in a Traditional Grades School" av Starr Sackstein


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.