torsdag 25. februar 2016

Ledig stilling som Spesialpedagogisk rådgiver ved Nyskolen i Oslo


Spesialpedagogisk rådgiver ved Nyskolen i Oslo - 100% midlertidig stilling


Søknadsfrist: 1. april, 2016

Send mail til: mette.tandberg@nionett.no

Nyskolen i Oslo
Nyskolen i Oslo er privat grunnskole med 100 elever fra 1. til 10. trinn. Skolens visjon er å humanisere samfunnet. Måten vi jobber mot dette, er å øve barna å bli bevisste på sin rolle i et sosialt fellesskap, både på skolen og i et større perspektiv.

Nyskolen er direktedemokratisk, og alle elevene er med på å diskutere, drøfte og bestemme skolens reglement. Dette er med på å styrke elevenes evne til kritisk tenkning, utvikle gode muntlige ferdigheter, samt å kunne rette seg etter demokratiske avgjørelser.

Elever og lærere spiser varm lunsj sammen hver dag. Maten er laget av elever fra alle alderstrinn, i samarbeid med læreren i mat og helse.

Elevene tilhører aldersblandede grupper, der tre og tre trinn går sammen. De får undervisning i små grupper, slik at læreren har større mulighet til å følge opp hvert enkelt barn tettere.

Elevene jobber med prosjekter flere perioder hvert år. I disse periodene får de mulighet til å fordype seg i egenvalgte tema innen forhåndsbestemte emner. Deler av sluttproduktene i prosjektarbeidet er et musisk uttrykk som kunst, musikk, drama, film etc., i tillegg til en skriftlig oppgave. Skolen jobber etter prinsipper for dialogpedagogikk.

Nyskolen er med på satsningene “Vurdering for læring”, samt “Ungdomstrinn i utvikling”. Skolen følger læreplanen på linje med den offentlige skolen.

Vi søker
En dyktig, faglig sterk, menneskekjær og engasjert spesialpedagog til å jobbe med spesialpedagogisk rådgivning og spesialundervisning på barne- og ungdomstrinn. Som spesialpedagogisk rådgiver sitter du i ledergruppa sammen med daglig leder og undervisningsinspektør. Du vil ha ansvar for veileding av lærere. Du vil også ha ansvar for søknadsprosedyrer, organisering og dokumentasjonsarbeid tilknyttet spesialpedagogisk arbeid ved skolen.

Som spesialpedagogisk rådgiver samarbeider du tett med PPT og andre eksterne samarbeidspartnere. Vi ønsker en spesialpedagog som har evne til både en oversikt over skolen som helhet, og ha et blikk på enkeltelevers situasjon. Spesialpedagogen vi søker skal være faglig godt kvalifisert, og det er ønskelig med erfaring fra skole. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Arbeidsoppgaver

 • administrativt arbeid tilknyttet det spesialpedagogiske arbeidet ved skolen
 • veiledning av lærere og assistenter tilknyttet spesialundervisning, tilpasset opplæring og utarbeiding av dokumentasjon tilknyttet spesialundervisning 
 • samarbeid med PPT og andre eksterne samarbeidspartnere
 • organisering av ressursbruk ift spesialundervisning
 • administrering av kartlegging i ulike fag og oppfølging i etterkant av kartlegging
 • undervisning av enkeltelever og grupper
 • samarbeid med foreldre og kontaktlærer

Krav til kvalifikasjon
 • utdannet spesialpedagog
 • ønskelig med undervisningskompetanse
 • ønskelig med veiledningskompetanse

Personlige egenskaper
 • gode samarbeidsevner
 • evne til å jobbe strukturert og selvstendig
 • gode kommunikasjonsferdigheter i arbeid med både voksne og barn
 • høy omstillingsevne
 • positiv og løsningsorientert
 • kunne planlegge både kortsiktig og langsiktig
 • være glad i å jobbe med mennesker, både voksne, barn og ungdom 
 • opptatt av demokrati, elevmedvirkning og inkludering
 • ha god kjennskap til den spesialpedagogiske tiltakskjeden

Vi kan tilby
 • lønn etter avtale
 • medlemsskap i Statens pensjonskasse
 • et spennende og dynamisk arbeidsmiljø 
 • en stilling ved en demokratisk, levende skole der du er med å utvikle skolen og løfte den til nye høyder
 • en stilling ved en skole der vi setter gode relasjoner mellom ansatte og elever svært høyt

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.