onsdag 17. februar 2016

Undervisningsopplegg: Energiutfordringen er et gratis og digitalt verktøy om energi og klimatema


Undervisningsopplegget Energiutfordringen er et gratis og digitalt verktøy om energi og klimatema utarbeidet av Enova, NTNU og lærere og baserer seg på kompetansemål i naturfag og samfunnsfag. Det er et interaktivt og nettbaserte verktøyet utarbeidet for elever på 5.-7. trinn.

Du finner selve opplegget her: Energiutfordringen


Gratis innføringskurs online for lærere som ikke har startet opp. Første kurs er 10. mars 14.00 - 15.30. Påmelding her.

Jeg har vært i kontakt med Liv Randi Lindseth i Enova/Energiutfordringen for å få vite mer om opplegget:

- Utviklingen av dette konkrete verktøyet tok ca halvannet år fra oppstart til lansering i desember 2014 - dvs for litt over et år siden. NTNU Skolelaboratoriet var sentrale i utviklingen i tillegg til Software utviklere og faglige rådgivere på energi og klima.

Energiutfordringen bygger imidlertid på erfaringer fra Enovas Regnmakerskole og Regnmakerkonseptet som var et tilbud til norske grunnskoler fra 2003 - 2014. Dette ble utviklet i samarbeid med Utdanningsdirektoratet og senere Naturfagsenteret.

Lærere har alltid vært involvert i utviklingen - det gjelder også Energiutfordringen som først ble testet ut blant en gruppe med lærere og deres elever før det ble tilpasset og lansert,
skriver hun i en epost.


Jeg spurte også om hva de ønsker å oppnå med dette undervisningsopplegget. Lindseth svarer:

- Enova ønsker å øke kunnskap om energi og klima. Vi står overfor store energi- og klimautfordringer og vi mener disse kan løses med kunnskap. Energiutfordringen er laget for å gi barn og unge kompetanse til å finne og bidra til de gode løsningene. Dagens elever er morgendagens beslutningstakere. Vi ønsker å gi dem denne kunnskapen ved å inspirere og engasjere dem gjennom et moderne verktøy med spennende undervisningsopplegg.

Verktøyet er nettbasert. Det inneholder fire lærerveiledninger som kan lastes ned og skrives ut. Disse har både faglig fokus og konkrete tips til gjennomføringen - en for hvert oppdrag i verktøyet. Hvert oppdrag inneholder konkrete oppgaver og et spesialoppdrag. Alt er knyttet til kompetansemål i naturfag og samfunnsfag.

De fire oppdragene er:

1. Kjedereaksjonen - hva er energi? - energi og energibegreper
2. Energikilder - hvilke energikilder finnes?
3. Energibruk - Hva bruker vi energi til? - bevissthet om eget og andres energibruk
4. Klimareisen - Kunnskap om klima og klimaendringer - konsekvenser av ekstremvær

Alle oppdragene er bygget opp etter 5E-modellen. Det handler om å gi elevene handlingskompetanse ved å engasjere, utforske, forklare, utdype og evaluere tema for hvert oppdrag.Om Energiutfordringen:
Energiutfordringen er morgendagens læringsverktøy og drar nytte av de nye mulighetene for digitale løsninger i klasserommet. Norske elever og lærere får et fremtidsrettet og moderne undervisningsopplegg som adresserer noen av de viktigste utfordringene vi som samfunn står overfor ? og som i tillegg er tilpasset dagens læreplan. Med Enovas Energiutfordring maner vi til livskraftig utvikling!

I verktøyet finnet du temaer inndelt i fire oppdrag som tar for seg kjedereaksjoner, energikilder, energibruk og til slutt en klimareise. Hvert oppdrag inneholder filmer og gruppeoppgaver i tillegg til klasserefleksjoner. Som en avslutning inneholder hvert oppdrag hjemmeoppgaver som elevene kan løse individuelt, og hvor læreren kan se resultatene til hver enkelt elev.

Følg Energiutfordringen på Facebook og Twitter. Ved å følge Energiutfordringen på sosiale medier får du oppdateringer, nyheter og andre læreres erfaringer med bruk av verktøyet på en enkel måte. Der vil du også kunne kontakte Energiutfordringen på en uformell måte dersom det er noe du lurer på.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.