onsdag 2. mars 2016

Boktips: "Dysleksivennlig skole - et brukerperspektiv på god skole"
"Dysleksivennlig skole - et brukerperspektiv på god skole" (Dysleksi Norge, 2015) er en bok om Dysleksi Norges største og viktigste satsing; Dysleksivennlig skole.

Elever har ikke bare dysleksi i norsktimene, eller i små grupper. De har dysleksi i alle fag hele dagen. Hjemme og på skolen.

Boka bestiller du her.

Derfor er det viktig at alle lærerne har kunnskap om dysleksi og vet hva som er best for den enkelte elev. Og derfor er denne boka en viktig ressurs.

Jeg har spurt Åsne Midtbø Aas - @Sjova - pedagog i Dysleksi Norge, om hva som kjennetegner en dysleksivennlig skole. Hun sier:

  • De har gode systemer og mye kompetanse på å finne de som sliter
  • De setter raskt inn tiltak som virker
  • De er gode på å lære opp og bruke mulighetene IKT gir

Hvordan skal dere jobbe med dette i tiden fremover?

- Vi fortsetter å sertifisere skoler, det kommer stadig inn nye søknader. Det er også viktig for oss å få følge opp debatten på Stortinget, det holder ikke med gode intensjoner. Her kreves handling!

- Det er avgjørende for oss at alle som skal bli lærere i Norge har kunnskap om dysleksi, dyskalkuli og spesifikke språkvansker. Derfor må dette inn i den nye rammeplanen.


For å bli sertifisert som dysleksivennlig skole gjør du følgende:
  1. Skolen skriver og sender en søknad til Dysleksi Norge. 
  2. Dysleksi Norge besøker skolen. Dette for å kvalitetssikre søknaden.
  3. Skolen får en rapport med vurdering av om kriteriene er oppfylt, og en tilbakemelding på hva som eventuelt må forbedres.
  4. Hvis skolen møter kriteriene så godkjenner Landsstyret i Dysleksi Norge skolen som Dysleksivennlig.
  5. Skolen får så en fin plakett, og det feires!
  6. Skolen er formelt i nettverket Dysleksivennlige skoler i Norge.
Les mer om kriteriene for å bli en dysleksivennlig skole her.

Brukerperspektiv på en god skole
Denne presentasjonen er laget Barbro Thorbjørnsen Bjørck, spesialpedagog ved Hvaler ungdomsskole. Den gir en fin oversikt over hva dysleksi er og er glimrende å bruke som informasjon og huskeliste:


Brukerperspektiv på en god skole barbro iktmooc from barbrotb


Våren 2016 arrangerer Lingit seminarer om dysleksi flere steder i landet. Fagseminarene er gratis, og alle som er interesserte i tilrettelegging for personer med lese- og skrivevansker i norsk skole, er hjertelig velkomne til å melde seg på og delta. Påmelding her.


Les også:
Lydhør - gratis app for folk med lesevansker av alle slag
Boktips: "Språk og dysleksi" av Turid Helland


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.