onsdag 9. mars 2016

Filmer til undervisningsinspirasjonDisse filmene er laget for å være inspirasjonsfilmer til lærere i grunnskole og videregående opplæring. De er produsert av Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen.

Det er utviklet pedagogisk veiledningsmateriell til hver av filmene som er forankret i læreplan og kompetansemål. Linker til dette finner du under hver enkelt film.

De fire første filmene kom ut i 2014. Disse filmene var laget med mål om å være til inspirasjon for lærer som underviser i skole og hvordan de praktisk-estetiske fagene kan brukes i ulike sammenhenger. Trykk på overskriftene for å kommer direkte til filmene og ressursene som hører til.


Tema for disse filmene er:

Fotografi - Blogg som arbeidsmetode
Filmen og undervisningsopplegget beskriver en ukesoppgave der elevene skal ta portretter av hverandre som viser en sinnsstemning. Deretter skal de laste opp bilde og dokumentere arbeidsprosessen på bloggen sin.


Portrett - collage i kunst og håndverk
Målet med undervisningsopplegget er å gjøre elevene kjent med todimensjonale uttrykk gjennom å lage en collage der tema er portrett. Elevene lærer blant annet om designprosess, komposisjon, bruk av kontraster og stilisering av motiver.


Nettbrett - komposisjon med lyd og bilde
Målet med undervisningsopplegget er at elevene skal komponere musikk med enkle musikalske former og motiver til filmer elevene selv har laget om temaet høst.


Novelle - drama som metode i norsk
Hovedmålet med undervisningsopplegget er å skape interesse for og innsikt i novelle som litterær sjanger. Delmålene er at elevene skal lære å bruke drama som metode i utforskning av et tema og finne sjangerkjennetegn i novellen "Gutten".Og disse animerte filmene kom ut i begynnelsen av 2016. De er laget for å vise hvordan de grunnleggende ferdighetene kan benyttes i musikk og kunst og håndverk - som redskap, på fagenes egne premisser. 

Tema for disse filmene er:


Å kunne lese i musikk og kunst og håndverk
Å kunne lese innebærer blant annet å kunne avkode en rekke symboler, bokstaver og å gi mening til et abstrakt uttrykk. Hva betyr det? Denne filmen viser noen eksempler på hvordan man kan ta i bruk varierte lesemetoder i undervisningen.

Digitale ferdigheter i musikk og kunst og håndverk
Hva innebærer det å ha digitale ferdigheter i et fag som musikk eller kunst og håndverk? Denne filmen viser noen eksempler på hvordan man kan ta i bruk ulike virkemidler i den praktiske undervisningen.


Muntlige ferdigheter i musikk og kunst og håndverk
Hvordan kan man ivareta muntlige ferdigheter i musikk og kunst og håndverk på en god måte? Denne filmen viser noen eksempler på hvordan man kan ta i bruk varierte metoder i den praktiske undervisningen.


Å kunne regne i musikk og kunst og håndverk
Den grunnleggende ferdigheten å kunne regne handler ikke bare om å kunne behandle tall. Denne filmen viser noen eksempler på hvordan man kan ta i bruk ulike metoder i den praktiske undervisningen.


Å kunne skrive i musikk og kunst og håndverk
Det tradisjonelle skriftspråket med bokstaver finner du også i musikk og kunst og håndverksundervisningen. Men er det alt som skal til for å kunne skrive i disse fagene? Denne filmen viser noen eksempler på hvordan man kan ta i bruk varierte skrivemetoder i undervisningen.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.