tirsdag 22. mars 2016

Gjesteblogg: Hverandre - hvordan kan skolen oppdra til fellesskap og samfunnsansvar, av Laila Lerum Thunes


Dette er en gjesteblogg skrevet av Laila Lerum Thunes. Hun jobber som faglærer på Nyskolen i Oslo og har utdannelse innenfor samfunnsfag, kunstfoto, veiledningspedagogikk og sosial kompetanse. Hun er spesielt opptatt av hvordan vi kan lage gode læringsarenaer hvor ingen er over, men hvor vi kan stå ved siden av hverandre i respekt for forskjellighet og mangfold. 


Hvordan kan vi innrette skolen for å lære hverandre hva vi må ha for å klare oss i livet? 

Selvstendighet
Mosse Jørgensen stiller i boken “Hverandre” (Gyldendal, 1981) et essensielt spørsmål:

Ønsker vi mennesker i samfunnet som er opptrent i å sitte stille og finne seg i det som skjer med dem, eller ønsker vi at mennesker gjøres istand til å ta egne valg?

Vi har en formålsparagraf for skolen i Norge som sier at vi skal bidra til å utdanne selvstendige mennesker. Dette ønsker vi på Nyskolen å ta på alvor. Vi stiller oss derfor spørsmålet:

Hvordan kan vi sammen bidra til å skape arbeidsfellesskap som gir trygghet nok til å beherske nye situasjoner, fordi vi har viten om hvordan vi kan takle dem, oversikt og innsikt eller kjenner løsningen på praktiske problemer? Hvordan kan vi lære av hverandre ut fra vår forskjellighet?

Det er utfordrende å skulle lære bort noe, når vi alle har forskjellige briller og ser med egne briller. Vi må derfor bli enige om noe som er grunnleggende, viktigheten av å ha et fellesskap. Selvstendighet og respekt for forskjellighet er viktig for Nyskolen og stadfestet i vårt manifest.

Hverandre
Det blir derfor viktig at vi alle jobber sammen om å skape et trygt felleskap, slik at alle får en mulighet til å oppleve at felleskapet er nødvendig for å nå målene, at gjensidige hensyn er nødvendige i vennskapet - at vi ikke trenger en diskusjon om harde eller myke metoder til å lære hverandre å leve sammen på en god måte - vi trenger en diskusjon om hvordan vi skal innrette skolen for å lære hverandre hva vi må ha for å klare oss i livet.

Vi
Det betyr blant annet at vi forstår hva det vil si å være “vi”, at vi tar hensyn, har takt og tone og høflighet, at vi kan vite hvordan vi opptrer i forskjellige situasjoner og at vi respekterer vårt eget og andres arbeid. Det betyr at vi kan leve sammen med hverandre på en god måte, i skolehverdagen, i familien, med venner og ellers i livet.

2 kommentarer:

  1. Viktige spørsmål. Jeg er glad noen setter fokus på dem. MEN, jeg skulle ønske vi kunne være litt mer retorisk nøye. Jeg kjenner det knyter seg i meg hver gang lærere snakker om "bortlæring". Vi lærer ikke bort noe som helst, håper jeg i alle fall. Vi deler kunnskap og legger til rette for læring. Etterpå sitter vi gjerne med større kunnskap selv også. Å lære bort, høres jo ut som vi taper kunnskap, litt etter litt. Sannheten er vel snarere at lang erfaring er et pluss som gjør oss rikere på kunnskap?

    SvarSlett
  2. Det fine med kunnskap er at det blir mer av den når den deles, i motsetning til penger :-)

    SvarSlett

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.