søndag 13. mars 2016

Gjesteblogg: iMAL knekker lesekoden, av Regine Nagelhus


Denne gjestebloggen er skrevet av Regine Nagelhus som har jobbet i grunnskolen siden 1993. Hun har jobbet på alle klassetrinn som kontaktlærer, faglærer eller spesialpedagog. I perioden 2005 - 2010 var hun koordinator for spesialundervisning på Den norske skole Costa Blanca. Der fikk hun kjent med en språkterapimetode fra USA, The Association Method. Prinsippene i metoden har gitt god effekt for elever som strever med å få bokstavene til å feste seg i hukommelsen, og som dermed får vansker med å knekke lesekoden. Regine har moderert disse undervisningsprinsippene til ordinær begynneropplæring. Det er dette som er iMAL.


iMAL knekker lesekoden
Jeg er invitert til å skrive et gjesteinnlegg på Lærerbloggen, for å fortelle om alle gode hjelpere som har gjort det mulig å lansere en hjemmeside med et stort hjerte for den første lese- og skriveopplæringen, www.imal.no.

Med iMAL har jeg noe veldig viktig å si til ALLE som jobber med barn som er disponert for å utvikle lese- og skrivevansker: Ta i bruk innlæringsteknikker som koder den viktige bokstav-kunnskapen inn i hukommelsen, slik at bokstavene fester seg!

Skoler spredt rundt i hele Norge har nå lisens på læremidlet som gjør det enklere å bruke iMAL. Nesten 1000 lærere har fulgt nettkurs som forklarer litt om iMAL-metoden, og viser elever som jobber med iMAL-oppgaver i praksis Jeg har med andre ord nådd ut til andre lærere i Norge som har et hjerte for begynneropplæring kombinert med solid forskningsbasert kunnskap om lesepedagogikk.

Jeg har mottatt mye rosende omtale for hjemmesiden til iMAL. I resten av innlegget skal jeg hedre alle de som har latt seg berøre av mitt engasjement for å hjelpe elever med lesevansker, og derfor gitt meg ekstra drahjelp for å realisere nettstedet.

Designet til hjemmesiden er det Ingvild Suorza Svean i www.bennett.no som står bak. Hun har satt seg godt inn i iMAL, og gjennom et fintfølende blikk har hun utformet sidens visuelle uttrykk. Ingvild står bak oppsett av siden, alle ikonene og forslag til bildebruk. Jeg er spesielt takknemlig for ikonet som får frem betydningen av at korte, intensive iMAL-økter bør avløses gode økter med frilek.


Bilder og film på hjemmesiden kommuniserer reelle øyeblikk fra skolehverdagen. Her vises konsentrerte elever i læringssituasjoner, og glade barn på vei ut til lek og fysisk aktivitet. Å ta gode og naturlige bilder av barn er svært krevende. Det er John E. Galliano i www.cinemedia.no som har klart å fange alle de magiske øyeblikkene med sitt kamera.Hjemmesiden er så til slutt blitt en realitet ved hjelp av www.smartmedia.no. Trinn for trinn ble alle mine ønsker for en funksjonell hjemmeside utviklet. Prosjektleder Linda Bomann loset utviklingen av hjemmesiden svært profesjonelt i havn.
Teorigrunnlaget er forankret i kunnskap om hvordan hjernen lærer. iMAL står for Integrert, Multisensorisk, Assosiasjonsbasert, Læring. Disse begrepene gir hentydninger om prosesser som er sentrale når hjernen skal kodes til lesing.

Hjernen er egentlig ikke laget for å lese. Vi er født med hjerneområder som er ment for å fange opp lyder i språket gjennom å lytte. Det fine er at områder i hjernen kan trenes til å lære bokstavtegn som kan knyttes til lyder. iMAL kaller denne omprogrammeringen av hjerneområder for innkoding av bokstavkunnskap. Hos noen barn går ikke denne innkodingen like lett. Dersom ikke hjernen trenes på riktig måte, blir resultatet lesevansker.

For elever som er disponert for lesevansker vil iMALs innkoding av forbindelsen mellom lyd og bokstav gjøre det enklere å lytte ut enkeltlyder i ord. Bokstavkunnskapen gjør at lydene enklere kan isoleres i den lydpakken et ord representerer. Elevene blir mer fonetisk og språklig bevisste når de kan støtte seg til kunnskap om skrift.

iMALs læremiddel heter M+abc. Læremidlet er en programvare som gjør det mulig å lage tilpassede oppgaver til lesing og skriving til utskrift på papir.

Vi anbefaler å bli kjent med verktøyet som lager kartleggingsoppgaver av bokstavlesing, bokstavdiktat, lesing av non-ord og ord med bare lærte bokstaver.

Inne i programmet ligger mange filmklipp som blir vist under webinarene.

iMAL kan du lære gjennom å delta på nettkurs / webinar. Vi arrangerer kurs for ulike målgrupper. Webinar er et kurs over nett. Deltakerne lærer iMAL-metoden gjennom foredrag med power point og små filmklipp av elever som jobber med metoden.

Mange skoler har valgt at alle som jobber med den første lese- og skriveopplæringen ser kursene sammen. Det kursdeltakerne trenger av utstyr er PC med lydkort og en god internett-linje.

Les hva lærere som har tatt i bruk metoden mener her.

Jeg håper du har lyst til å lære deg metoden og ta den i bruk på din skole!

Målet nådd, så langt! Nå begynner letingen etter den riktige utvikleren som kan utvikle iMAL-appen Tildig Innsats.

Helt til slutt vil jeg takke heiagjengen min på hjemmebane, uten dere ville aldri iMAL sett dagens lys.

Sønnene mine:  Takk til Jon Erik som har brukt utallige timer til å produsere prototypefilmer og lagt logo på bilder og filmer.

Takk til Trygve, Lornts Olaf og Jon Erik som har sittet i kontroll-rommet under webinarene.

Ikke minst: Takk til kjæresten min Hallstein som har holdt ut med at jeg har levd i iMAL-bobla mi i over ett år, og som nå stiller opp mens jeg bor på hybel for å jobbe til livets opphold. <3

På hjemmesiden finnes også kommentarer som er postet på iMALs side på Facebook. Her er en av dem:

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.