onsdag 23. mars 2016

Gjesteblogg: Norske elever er mye bedre enn sitt rykte, av Therese N. Hopfenbeck


Dette er en gjesteblogg skrevet av Therese N. Hopfenbeck, Director of the Oxford University Centre for Educational AssessmentHopfenbeck er utdannet lærer, underviste i ungdomsskolen i engelsk, musikk, norsk og samfunnsfag. Hun har pedagogikk hovedfag fra HiL og doktorgrad fra Universitetet i Oslo. 


Norske elever er mye bedre enn sitt rykte
Mye sies og skrives om norske studenters motivasjon og PISA, men det meste er dessverre basert på medieoppslag og synsing.

Denne uka har jeg, sammen med Marit Kjærnsli, leder av PISA Norge og ansatt ved ILS, Universitet i Oslo, publisert den empiriske studien Students' test motivation in PISA: the case of Norway, i Curriculum Journal, med svar fra over 9000 norske elever i Norge som deltok i en av de tre PISA-studiene i 2006, 2009 og 2012.

Jeg har ofte reagert på media sin framstilling av ‘slappe’ norske elever som ikke ‘gidder’ å gjøre sitt beste når de tar PISA testen. Det finnes ingen studier som viser dette om PISA, når vi går til de empiriske undersøkelsene.

Tvert i mot viser vår studie at norske elever tar PISA-undersøkelsen svært seriøst. De har gjort sitt beste PÅ TROSS av at den ikke teller i deres vurdering.

Vi har både survey data og intervju fra 2006, 2009 og 2012 som viser dette. Uavhengig av hva man måtte mene om PISA og tester, mener jeg det er viktig å vise at når man forsker på noe, kommer elever ofte med andre svar enn det voksenverden og media tror og mener.

De elevene vi har intervjuet er alltid mer bekymret for spørsmål knyttet til hjemmebakgrunn, enn selve resultatene som presenteres i avisen. De liker spørreskjemaet i PISA minst. De synes for eksempel at spørsmål om foreldre/foresatte kan bli ubehagelig, som spørsmål om foresattes utdannelsesbakgrunn. Dette er et funn jeg selv har diskutert med testutviklere i PISA internasjonalt, senest på en konferanse om PISA i Oslo i desember 2015.

Jeg har og skrevet om tematikken i flere artikler, men dette blir sjelden diskutert. I stedet fremmes det et budskap i media om at norske elever mangler motivasjon.

Hovedbudskapet i den publiserte artikkelen sier noe annet: Majoriteten av norske elever oppgir å gjøre sitt beste på en prøve som ikke teller for dem. På godt norsk vil jeg si norske elever er mye bedre enn sitt rykte, slik det av og til fremstår i norske aviser.

Gjennom denne studien kommer studentene selv til orde. Jeg håper at artikkelen vil bli lest og diskutert.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Therese N. Hopfenbeck på twitter - @TNHopfenbeck

Associate Professor Therese N. Hopfenbeck

Hopfenbeck har blant annet skrevet boka "Strategier for læring" og "Kvalitet i norsk skole" sammen med Marit Kjærnsli og Rolf Vegar Olsen

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.