fredag 4. mars 2016

Undervisningsopplegg: Elevforlaget - lag din egen bok


Elevforlaget er et gratis undervisningsopplegg på nett der elevene lager sin egen bok. Opplegget er et verktøy for å jobbe med skriving i alle fag. Det er beregnet på ungdomstrinnet og skal lanseres høsten 2016.

Elevforlaget er under utvikling og skal være ferdig til bruk fra og med neste skoleår. De vil derfor gjerne komme i kontakt med lærere som kunne tenke seg å være med på å teste opplegget eller kjøre pilotprosjekter nå i vår. Gå til Elevforlaget for å ta kontakt.


Jeg har vært i kontakt med prosjektleder Kjetil Nordengen fra Forleggerforeningen for å høre mer om dette.

Hvem har utviklet Elevforlaget?
- Elevforlaget er et samarbeidsprosjekt mellom de store lærebokforlagene og Forleggerforeningen, og er støttet av Kopinor. I selve utviklingen av opplegget har flere lærere og lærebokforfattere bidratt slik at det skal bli et opplegg som passer for skolen.


Hva vil dere oppnå med opplegget?
- Først og fremst vil vi lage et opplegg der elever og lærere kan gjøre noe ekstra gøy og engasjerende ut av skolearbeidet, og dermed få øynene opp for det å lage bok. Det å presentere stoffet som en bok er en fin måte for elevene å jobbe med mottakerbevissthet, og egner seg godt for dybdelæring av stoff i særemner eller lignende. I tillegg må elevene reflektere over ansvaret de har når de publiserer en tekst på nett.

På veien mot å gi ut en bok, vil elevene også lære om forlagsarbeid og hva et forlag gjør, og reflektere over temaer som publiseringsansvar og opphavsrett. Vi har prøvd å lage et verktøy som skal være til hjelp med å nå en del kompetansemål og ikke enda en ekstra tidstyv.


Hvor lang tid vil det ta å gjennomføre hele prosessen fra idé til utgivelse?
- Du kan gjennomføre hele opplegget på et par-tre uker eller du kan la det surre og gå over et helt semester. Det er helt opp til læreren, men vi vil foreslå konkrete undervisningsopplegg på nettsidene. Det som tar lengst tid, er å skrive tekster som skal inn i boka. Og skriving skal man jo uansett holde på med, i alle fag. Når tekst og bilder er på plass, er det gjort på noen få skoletimer å sette dette sammen til en ebok som kan publiseres på elevforlagets nettsider.


Her ser du en video om hvordan Elevforlagets arbeidsplattform kan brukes. (NB: dette er en video fra vår programvareutvikler. Det vil komme nye videoer på norsk når den norske arbeidsplattformen foreligger våren 2016.):Kort fortalt er opplegget delt inn i fem trinn, eller arbeidsoppdrag. Disse veileder elever og lærere gjennom hele prosessen fra skriving av tekst til ferdig bok. Her lærer elevene om å skrive, redigere og sette sammen tekster til en bok som kan publiseres, og de lærer om opphavsrett og personvern.Skrive: Første arbeidsoppdrag, som er første trinn på veien mot å gi ut bok, er å skrive tekst. Her skal du lage et utkast til det som skal bli ditt bidrag til klassens tekstsamling. Læreren gir deg skriveoppdraget.

Revidere: Andre arbeidsoppdrag handler om å gi og få respons og å revidere og gjøre ferdig teksten, som du til slutt skal laste opp i Elevforlagets arbeidsplattform.

Illustrere: I det tredje arbeidsoppdraget skal du finne gode illustrasjoner til teksten din. Gode illustrasjoner kan underbygge poengene dine og gi teksten mer troverdighet, eller de kan rett og slett være til pynt. Skal du bruke bilder som andre eier, er det viktig at du avklarer om du har lov til å bruke dem.

Utforme: I det fjerde arbeidsoppdraget skal tekster og bilder settes sammen til kapitler i en bok som kan publiseres. Her må klassen også velge design og bestemme hva slags forside boken skal ha.

Publisere: Det femte og siste arbeidsoppdraget er å publisere boka. Her skal alt dobbeltsjekkes og kontrolleres, og klassen må bestemme seg for hvordan publiseringen skal foregå.Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.