torsdag 7. april 2016

TUTANK Aktiv Læring integrerer fysisk aktivitet i skolehverdagen


Kenneth Nordvik jobber ved Skeie barneskole i Bergen og har utviklet et nytt og gøy konsept bestående aktivitetsbrett med matematikk og norsk (rettskrivingsøvelser, diftonger, lydering etc.) for elever fra 1. til 7. trinn. Hensikten med spillet er å skape mer fysisk aktivitet i skolehverdagen kombinert med aktiv læring. Les mer på Facebook og på Tutank. I dette innlegget forklarer han opplegget nærmere med utgangspunkt i matematikkfaget.TUTANK Aktiv Læring er et norskutviklet undervisningskonsept som integrerer fysisk aktivitet i skolehverdagen med ferdig utviklede aktivitetsbrett i matematikk. Aktivitetsbrettene tar for seg øvelser for grunnleggende ferdigheter i de fire regneartene samt gangetabellen. 

Aktivitetene er lærerstyrte og kan gjennomføres enten ute i skolegården, i gymsal eller i klasserom. Tutank er et lagspill der elevene samarbeider og kan konkurrere på tid, antall løste oppgaver eller oppnådde poeng.

Slik fungerer Tutank med Addisjon:

Alle de fire regneartene addisjon, subtraksjon, divisjon og multiplikasjon benytter ett og samme sett med tallkuler per aktivitet. 

Dette tallsettet består av 40 røde partall og 40 blå oddetall per lag.


Aktivitetsbrettene med addisjon plasseres på egne underlag i enden av gymsal. Kurvene med tilhørende 80 tallkuler per lag, plasseres i den andre enden. Antall deltakere per lag er 8 til 10 elever. To elever fra hvert lag løper ut samtidig og henter én tallkule hver, per runde.
Oppgavetype kan variere, alt ettersom hvilket trinn som spiller.

På brettene med de 4 regneartene er alle kolonnene inndelt for korrekt posisjonering av tall på énerplassen, tierplassen og hundrerplassen. Addisjonsbrettene finnes også med sammenlegging vertikalt og bruk av mente. Summering av store tall og desimaltall.


Oppgave 1-2 trinn:
Bruk énerplassene og lag flest mulige regnestykker. Det er lov å flytte på tallene, slik at dere får regnestykkene til å gå opp og at dere finner flest riktige svar.

Husk å samarbeide! Hvilket lag klarer å lage flest antall oppgaver?
Kontrollregning! Bytt side og kontrollere om det andre laget har løst alle oppgavene deres riktig. Ligger tallene deres riktig plassert?

Oppgave 3-4 trinn:
Lag flest mulige regnestykker. Det er lov å flytte rundt på tallene. Bruk gjerne hundrerplassene på brettet. Husk å samarbeide! Hvilket lag klare å få høyest poengsum når vi tilslutt skal summere og legge sammen alle svarene dere fant? Kontrollregning! Bytt side og kontrollere om det andre laget har løst alle oppgavene deres korrekt.

Slik fungerer Tutank med Gangetabellen:
Gangetabellen benytter et eget sett med tallkuler, tilpasset tabellen.

Settet består av 75 røde partall og 25 blå oddetall per lag.
Aktivitetsbrettene med gangetabell plasseres på egne underlag i enden av gymsal. Kurvene med tilhørende 100 tallkuler per lag, plasseres i den andre enden. Antall deltakere per lag er 8 til 10 elever. To elever fra hvert lag løper ut samtidig og henter én tallkule hver, per runde.
Oppgavetype kan variere, alt ettersom hvilket trinn som spiller.

Aktivitetsbrettet med gangetabell er tosidig. På den éne siden av spillbrettet er det lagt inn multiplikasjonsoppgaver i hver av rutene i tabellen for hoderegning. På den andre siden av brettet er svarene lagt inn i rutenettet som sorteringsøvelse:
Oppgave 1-2 trinn:
Sorteringsøvelse av partall og oddetall i gangetabellen med svar i rutenettet. Tallene 1 til 100. Hent røde partall og blå oddetall i kurven og sortere disse riktig på gangetabellbrettet. Ser dere et gjentagende fargemønster? Hvilke av gangetabellene består av kun partall? Hvilke av gangetabellene består av kun oddetall? Hvor mange oddetall er det i 7-gangen? Er det flere av gangetabellene som inneholder blå oddetall? Hvor mange partall og oddetall er det totalt på brettet?

Kan dere se på brettet og lese i kor alle tallene i hver av tabellene?

Oppgave 3-4 trinn:
Hent tallkuler og ferdigstille gangetabellen. Husk å samarbeide på lag! Dersom du henter f.eks. tallet 49, så er denne kulen et blått oddetall. Det blå feltet finner du igjen på brettet, men i ruten hvor tallet skal ligge står det ikke 49, men regnestykket 7x7. Her er det viktig at alle samarbeider på lag og hjelper hverandre til å tenke. Hoderegning i full fart. Første lag som ferdigstiller hele gangetabellen – vinner! Dersom avstanden mellom aktivitetsbrettet og kurven med tall er 15 meter, tar det ca. 14 minutter per omgang. 

Har man kort tid igjen av timen, kan en raskere oppgave være «Første lag som klarer å ferdigstille to av gangetabellene på brettet – det laget vinner! Klar, ferdig og løp!»

Tutank er et konsept jeg har utviklet for at barn kan ha det gøy og være fysisk aktive, mens de lærer seg grunnleggende ferdigheter i matte. De siste 10 årene har jeg jobbet i barneskolen. Utvikling av konseptet Tutank begynte jeg på i 2010. Mitt ønske har vært å utvikle et norsk kvalitetsprodukt, noe som er både solid og har lang holdbarhet. Et spill som er raskt å få ut og på plass, raskt å rydde bort og med minimal lagringsplass.

Jeg har observert at spillet Tutank er meget sosialt integrerende, sprer glede, gir motivasjon til å delta, gir økt mestringsfølelse, er inkluderende og bedrer elevers selvtillit.


For lærere er det bra å bruke Tutank, fordi man sparer masse tid på unødvendige forberedelser. Ingen klipp, lim, kø på kopieringsmaskin eller laminering av oppgaveark. Aktivitetsbrettene på Tutank er utformet med "rett på sak"-oppgavetyper, som elevene raskt lærer seg å forstå hvordan fungerer. Elevene lager sine egne oppgaver fortløpende tilpasset deres nivå. De improviserer og lærer innbyrdes av hverandre mens de er fysisk aktive og har det kjempegøy sammen. 


Les mer om de ulike oppgavetypene og opplegget på nettsiden.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.