mandag 6. juni 2016

Lær om krig og konflikt gjennom TV-aksjonen Røde Kors sitt undervisningsopplegg


TV-aksjonen 2016 går til Røde Kors. De skal vi gi livsviktig hjelp til ofre for krig og konflikt. 
TV-aksjonen 2016 arrangeres 23. oktober.

De siste årene har mange barn flyktet til Norge, men hva flykter de fra? Hva betyr krig og konflikt? TV-aksjonen 2016 tilbyr alle landets grunnskoler og videregående skoler et gratis undervisningsopplegg som omhandler årets tematikk. Les mer om årets tema her.


Opplegget er tverrfaglig og kan gjennomføres på alt fra to skoletimer til en hel dag. 

Årets TV-aksjon skal redde liv og gi omfattende helsehjelp til noen av de mest sårbare i verden – mennesker rammet av krig og konflikt. Gjennom TV-aksjonen skal mer enn to millioner mennesker få livsviktig hjelp.

Krig og vold skaper enorme lidelser. Mennesker blir drept, og ringvirkningene for lokalbefolkningen er katastrofale. De mangler vann, mat og medisiner, helsetilbudet svekkes, de må flykte fra hjemmene sine og har ingen jobb å gå til. Dette fører igjen til underernæring, helseproblemer, utrygghet og fattigdom.

Årets TV-aksjonsmidler går til Røde Kors sitt arbeid i ni land: Syria, Libanon, Sør Sudan, Afghanistan, Myanmar, Somalia, El Salvador, Guatemala og Honduras. Pengene går også til å hjelpe flyktninger som har kommet til Norge.

Røde Kors er mange steder den eneste hjelpeorganisasjonen som slipper til med humanitær hjelp, og har gjennom lokale frivillige tilgang til dem som ellers ikke får hjelp. Gjennom TV-aksjonen skal flere mennesker i krig- og konfliktområder få livsviktige medisiner, helsehjelp, rent vann og mat. Behovet er enormt, og hvert bidrag er med på å redde liv.


Gode lærerveiledninger gjør det enkelt for lærerne å ta i bruk opplegget, som er knyttet opp mot skolenes kompetansemål. Elevene får lære om årets tema gjennom en rekke spennende og kreative utfordringer, med blant annet quiz, diskusjonsoppgaver, video og fordypningsmateriell.

Opplegget for alle klassetrinn er gratis og ligger åpent for alle her.

Utforsk fjorårets undervisningsopplegg med Regnskogfondet her.

Røde Kors håper at lærere over hele landet vil ta med dette undervisningsopplegget inn i planleggingen for høsten 2016.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.