lørdag 2. juli 2016

Aspergertips - praktiske tips fra foreldre, til foreldre


Dette innlegget er skrevet av Heidi Mandal som er mor til to barn med Asperger og har jobbet i skolen i 13 år. Mandal har startet nettstedet Aspergertips sammen med en lærerkollega, med 20 års erfaring fra skoleverket. Der vil du finne lenker til diverse hjelpeinstanser. Du vil få små tips som kan gjøre hverdagen lettere, både for deg og barnet. Du vil finne videosnutter og annet informasjonsmateriell.

Det er tirsdag og gym i 2. time. Planen er klar – fotball. Du vet at Jørgen er en mester til å trikse med ballen. Jørgen, som har Asperger, har skulket gymtimene de siste ukene. Han sitter ved veggen og nekter å bli med. I dag skal dere spille fotball, og da blir han helt sikkert med – tror du. Men Jørgen blir ikke med. Jørgen sitter fortsatt ved veggen, til tross for at han elsker å trikse. Du har virkelig prøvd alt. Hva skal du gjøre?


Mange lærere står i den situasjonen daglig. Eller andre situasjoner der de ikke helt vet hva de skal gjøre for å tilrettelegge for elever som Jørgen.

Vi som står bak siden aspergertips.no, har også vært der – både som lærere og foreldre til barn med Asperger. Mange lærere har stor kunnskap om tilrettelegging for disse barna. Problemet er at den kunnskapen ikke kommer ut til andre, på andre skoler.

Kanskje du er læreren som har løst gymproblemet til Jørgen? Kanskje du har funnet en løsning som fungerer – sånn at Jørgen er med i gymtimen og faktisk synes det er gøy? 


Aspergertips.no er en side som har som mål å spre denne informasjonen. Vi håper at dette kan bli en side som er til hjelp for barn, foresatte og lærere. For å få siden vår best mulig, ønsker vi å samle så mange gode tips og råd som overhodet mulig.

Det er en kjensgjerning at barn med denne diagnosen står i en særlig risiko for å utvikle skolevegring - og kanskje kan små, enkle grep være med på å gjøre hverdagen litt lettere for disse barna.

Tipsene som så langt har kommet inn, har kommet fra foreldre og lærere til barn med Asperger. Et bredt spekter av tips, der alle har som mål å fremme trivsel og læring.

Alle tipsene kan begrunnes ut fra teorier om tilrettelegging, men det er ikke teorien som er viktigst. Dette er tips som er prøvd ut og har vist sin virkning. Om det virker for din elev, er ikke sikkert, men det kan kanskje være en start for å finne en løsning?

Aspergertips.no er opprinnelig ment som en side med tips til foreldre – fra foreldre. Men i denne sammenhengen er skole veldig viktig. For å bygge opp skoledelen, er vi avhengig av tips fra flere lærere.

Har du satt i gang tiltak for elever med Asperger, som har hjulpet? Trenger ikke være store, gjennomgripende tiltak, men enkle. Eller kanskje har du tatt i bruk noen hjelpemidler som har vært gode? Om du har tips å komme med, blir vi veldig glad. Du kan få navnet ditt i teksten om du vil det, eller du kan være anonym om du heller vil det.

Jeg håper du har lyst til å dele dine erfaringer og tips med oss. :D

Tips kan enten deles på melding til Aspergertips Facebook eller på mail til admin@aspergertips.no

Ved å dele vår kunnskap, kan vi bare bli bedre.
Aspergertips.no skal være en hjelp til å finne fram i en uoversiktlig verden. Her vil du finne lenker til diverse hjelpeinstanser. Du vil få små tips som kan gjøre hverdagen lettere, både for deg og barnet. Du vil finne videosnutter og annet informasjonsmateriell. Aspergertips.no skal forhåpentligvis være et sted du kan få svar på noen av spørsmålene dine.

Vi som jobber med denne siden, er ikke leger eller annet helsepersonell. Denne siden er laget av foreldre til barn med Asperger syndrom. Av foreldre, til foreldre.


Følg Aspergertips på facebook
Følg Aspergertips på twitter

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.