torsdag 7. juli 2016

Robot hjelper syke barn ut av ensomheten


AV1 er en robot som skal hjelpe barn som er langtidssyke. Det er en datamaskin med motorer, kamera, mikrofon og høyttaler. Den er knyttet til en app som barnet styrer. Sammen med AV1 kan barnet se og høre alt fra klasserommet.

– Når noen blir borte fra skolen, tar det dessverre ikke så lang tid før de blir “glemt” av sine jevnaldrende. De blir noen man snakker om, og ikke med. Bare i Norden anslår vi at det er rundt 30.000 langtidssyke barn med alle mulige diagnoser. For mange av disse er det ikke nødvendigvis behandlingen og smertene som er det verste, men følelsen av å være isolert, sier Karen Dolva i et intervju med Link.

Karen Dolva er daglig leder i selskapet No Isolation som har utviklet roboten AV1.

Målet er å gjøre livet til barn og unge i vanskelige situasjoner litt lettere. Ved å gi langtidssyke barn muligheten til å delta i sin egen hverdag, med venner, familie og skole, på sine egne premisser, håper de på å oppnå dette.


Les mer om prosjektet her!

Roboten, eller avataren, er en datamaskin med motorer, kamera, mikrofon og høyttaler. Den sender videostrøm fra klasserommet til barnets mobil eller nettbrett.

Det er barnet som kontrollerer når roboten er på. Gjennom appen kan barnet se klasserommet, høre alt, styre blikket til roboten og snakke med de andre barna og læreren med sin egen stemme.


Vil du vite mer om AV1? Sett deg på venteliste nå, så tar No Isolation kontakt med deg.Følg No Isolation på Facebook!
Følg No Isolation på Twitter!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar