lørdag 20. august 2016

Gjesteblogg: Å gjøre en forskjell, av Jan Terje Bakler


Denne gjestebloggen er skrevet av Jan Terje Bakler i Fabulinus. Her skriver han om erfaringer og utfordringer ved å starte opp et eget selskap og å si farvel til en godt betalt jobb.

Å gjøre en forskjell
Følelsen av å ha sett et behov hos andre mennesker og å ha kompetanse til å hjelpe dem er fantastisk.

Den overgås likevel av følelsen av at kompetansen er etterspurt av dem som har behov for den.

Men best av alt er når de som har blitt hjulpet anbefaler kompetansen til andre, og gir tilbakemelding om at det har betydd forskjellen mellom glede og tragedie for dem.

Det er det tøffeste jeg har gjort i livet å bli gründer og starte Fabulinus. Jeg sa fra meg en veldig godt betalt jobb for å leve uten å vite om jeg har lønn den neste måneden, og jeg har i praksis satt alle private utgifter på vent på ubestemt tid. Bare det å ta banen til sentrum veies opp mot nytteverdien.

Men det behovet for hjelp jeg så hos andre mennesker var så akutt at jeg ikke kunne se en annen vei og være meg selv nærmest. I mine tyngste stunder med økonomiske bekymringer og ensomheten ved å ikke ha kollegaer, har jeg holdt fast ved tanken om at hvis jeg bare kan utgjøre en forskjell for ett barn, for én familie, så er det verd all innsatsen og tapet.

Jeg hørte en historie da jeg var liten som har blitt en veiledning for mitt liv: En pike og hennes mor gikk langs stranden etter at en storm hadde herjet. Tusenvis av sjøstjerner lå på land og var i ferd med å tørke ut og dø. Piken plukket gråtende opp en sjøstjerne og kastet den ut i vannet.

Moren smilte overbærende og fortalte henne at det dessverre var nytteløst. Det var alt for mange sjøstjerner og hun kunne ikke redde dem alle. Å redde denne ene ville ikke gjøre noen forskjell.

Da plukket piken opp en sjøstjerne til og svarte: "For denne ene sjøstjernen utgjør det all verdens forskjell."

Jeg har brukt alle mine sparepenger og gevinst fra salg av aksjer på å kunne hjelpe barn og unge som ikke blir forstått og akseptert, som føler seg ensomme og blir plaget, som ikke har utbytte av den ordinære undervisningen, og som har lidenskaper og talenter de ikke får dyrke fordi det ikke er i pensum før flere år senere.

Om du synes det jeg gjør er viktig og du har lyst til å hjelpe meg å hjelpe disse barna så gir jeg deg mulighet til å vippse meg et beløp du synes du kan avse på 40 60 86 77. Et lite beløp utgjør kanskje ikke noen forskjell for deg, men for meg utgjør det all verdens forskjell.

Tusen takk for at du leste helt hit, og tusen takk for støtten!

Følg Fabulinus på Facebook!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Jan Terje Bakler - @jtbakler - har offisersutdanning fra forsvaret og har jobbet med utdanning av vernepliktige og høyskoleelever. I en periode var han også kvalitetsleder for nivådannende utdanning ved Forsvarets skolesenter. Fabulinus rådgivning ble til som et resultat av erfaringer fra hans egne barns skolegang. Disse erfaringene, samt egenstudier og kurs i psykologi, pedagogikk, nevrobiologi og sosiologi, ga grunnlaget for å hjelpe andre i liknende situasjon. Da han begynte å dele sine erfaringer, jobbet han som partner og konsulent i et IT-rådgivningsselskap. Men etterspørselen fra andre ble etterhvert så stor at han måtte begynne å ta seg betalt. Dermed forlot han IT-bransjen for å kunne vie livet full tid til å hjelpe barn og unge og deres familie. I tillegg holder han kurs og rådgir skoler, PPT, og Barne- og ungdomspsykiatrien.

Fabulinus er et rådgivningsselskap for barn og unge som ikke finner seg til rette i skolenFokus er på menneskets evner og interesser i stedet for diagnoser og vansker. De hjelper de unge med å sette seg sine egne mål, og utvikle sine individuelle styrker og talenter, i stedet for å tilpasse seg en normalforventning som ikke passer for dem. De fleste av klientene har med seg en diagnose som plasserer årsaken til vanskene hos dem. Etter en grundig kartlegging finner de som regel at årsakene ligger i et opplæringsmiljø som ikke tar høyde for individuelle forskjeller, og at de unge har evner og behov som foreldrene og lærerne ikke har sett og forstått.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.