torsdag 29. september 2016

Gjesteblogg: De praktisk-estetiske fagene må styrkes, skriver Lin Marie Holvik


Hva skal ut og hva skal inn? Innovasjon og stimulering av evnen til å skape bør inn, skriver Lin Marie Holvik, direktør i Kulturtanken - den kulturelle skolesekken i en kommentar til Stortingsmelding 28.


Den 11. oktober skal Storingsmelding 28, Fag - Fordypning - Forståelse, behandles i Stortinget. Forslaget fra dagens regjering er ingen nye fag inn, ingen gamle fag ut. Den generelle delen av læreplanen skal imidlertid revideres. Når Gudmund Hernes tidlig på nittitallet innførte den generelle del av læreplanen sendte han et viktig signal om en ønsket samfunnsutvikling. En utvikling med det skapende og reflekterende menneske i sentrum.

Norge står nå midt i et paradigmeskrifte. Fra absolutt alle hold snakkes det om kreativitet, skaperevne, innovasjon, produksjon, ideutvikling, prosessarbeid, arbeidsdisiplin, nettworking, design og teknologi. Bortsett fra i skolen.

Nå har jeg min jobb som direktør i Kulturtanken. Vårt oppdrag er å bidra til at barn og unge møter profesjonell kunst og kultur gjennom den kulturelle skolesekken. Skolen er vår nære samarbeidspartner. Og skolen har sine praktisk-estetiske fag. Som kan romme alt vi ønsker oss. Kreativitet, skaperevne, innovasjon, produksjon, ideutvikling, prosessarbeid, arbeidsdisiplin, nettworking, design og teknologi. Om vi bare tar sjansen på å styrke dem og gi dem plass. Vårt øyeblikk er nå. Norge trenger denne kompetansen. Vi må bygge den fra ungene er små. Vi må tenke langsiktig.

Mitt ønske er at utdanningssektoren må få være med å bidra til et bærekraftig fremoverlent høyteknolgisk, innovativt, prosessorientert og skapende Norge gjennom en styrking av de praktisk-estetiske fagene. Da styrkes kulturen. Og næringslivet. Frivillighetssektoren og fornybarsektoren. Og yrkesfagene. Da styrkes by og bygd, hijab og sydvest.

Tenk hva vi kan få til sammen. En hel sektor må slippe å stå igjen uten å få være med på moroa.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lin Marie Holvik er utdannet lærer med mastergrad i organisasjon og ledelse. Hun har vært lærer, pedagogisk leder og rektor i Bergen kommune, prosjektleder og rektor ved Nordahl Grieg videregående skole, rektor ved Årstad videregående skole og er nå direktør i Kulturtanken - den kulturelle skolesekken. Holvik har som rektor vært mye brukt som foredragsholder både nasjonalt og internasjonalt, spesielt om utvikling og bruk av teknologi i skolen, og om å skape en tettere relasjon mellom skolen og samfunnet for øvrig.

2 kommentarer:

  1. 90% går vi for å bruke av venstre hjernehalvdel; Tall, ord og logikk. Det ytre. Hadde den I narkose I 2 år p.g.a operasjon. Våknet og innså at jeg måtte slutte å være så redd min egen hjerne. Få utviklet ett mer ekte selvbilde.
    Det var en setning som gikk opp igjen og opp igjen konstant; Herlighet for ett falskt skuespill! Jeg tror at innen f.eks Friskvern så må en lære barn og unge og ha mer balanse mellom hjernehalvdelene.

    SvarSlett
  2. Denne kommentaren har blitt fjernet av en bloggadministrator.

    SvarSlett

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.