fredag 9. september 2016

Gjesteblogg: Skolebasert kompetanseutvikling, av Eirik J.Irgens


Denne gjestebloggen er skrevet av Eirik J. Irgens. Han er utdannet lærer med hovedfag i pedagogikk og med doktorgrad i organisasjonsendring, og arbeider på NTNU som professor i utdanningsledelse.

Universitet og skole i samarbeid om skolebasert kompetanseutvikling
Skolebasert kompetanseutvikling er en sentral strategi i det omfattende skoleutviklingsprogrammet "Ungdomstrinn i utvikling". Alle ungdomsskoler og skoler med ungdomstrinn – det er rundt 1250 i alt – får i perioden 2012-2017 tilbud fra Utdanningsdirektoratet om å delta, et tilbud som også innebærer mulighet til støtte i de lokale utviklingsprosessene fra fagmiljøene i universiteter, høgskoler og nasjonale sentre.

For det er i den enkelte skole det skal skje, utviklingsprosessen skal være skolebasert. Alle skal være med, lærere som skoleledere, og de gjennomgående temaene er lesing, skriving, regning, klasseledelse, organisasjonslæring og vurdering for læring.

På NTNU har jeg siden starten vært med i en koordineringsgruppe for fagmiljøene i universitetene, høgskolene og de nasjonale sentrene som fungerer som skolenes utviklingspartnere. Det har gitt et svært interessant innblikk i utfordringene som dukker opp i slike utviklingsprosesser. En nasjonal satsing som Ungdomstrinn i utvikling forutsetter at skolene selv må finne gode løsninger og utvikle sin egen kunnskap om hvordan de skal lykkes. Alt kan ikke bare "implementeres utenfra", men utviklingsarbeidet i den enkelte skole kan og bør informeres og inspireres av kunnskap utenfra, herunder forskningsbasert kunnskap. Dette stiller krav til både skolene selv og til de som skal bistå skolene.

I ukene framover arrangerer vi regionvise samlinger for fagmiljøene som fungerer som skolenes utviklingspartnere. Der forteller de om erfaringer de har gjort seg i samarbeidet med skolene. Det er ingen tvil om at det er til dels store forskjeller mellom skolene, slik flere av underveisevalueringene også har vist.

På NTNU har vi tatt på oss ansvaret for å redigere en bok med fagartikler og praksisfortellinger skrevet av fagmiljøene som har fungert som skolenes utviklingspartnere. Dette arbeidet er i full gang. Vi skal også starte en ny forskningsrunde, etter at vi i 2013 ga ut en rapport om det såkalte pilotåret.

Kunnskapsministeren har nylig offentliggjort at det vil komme en stortingsmelding til våren om nettopp skoleutvikling. Så langt er det klart, så vidt jeg har forstått, at både ansvar og ressurser i større grad enn tilfellet har vært til nå, vil bli overført til fylker og fylkeskommuner, som forventes å arbeide tett med fagmiljøene i universiteter og høgskoler. Dermed kan den kunnskapen vi nå tilegner oss gjennom Ungdomstrinn i utvikling vise seg å bli svært viktig, ikke bare for ungdomstrinnet, men også for barnetrinnet og den videregående skolen.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.