torsdag 15. september 2016

Spiller læreren noen rolle i fremtidens klasserom - ny artikkel


Jeg har skrevet en ny artikkel for Lærerjobb.no der jeg tenker høyt om lærerens rolle i fremtidens klasserom. Les hele artikkelen her.

Spiller læreren noen rolle i fremtidens klasserom

- Selv om den digitale utviklingen gjør at færre mennesker kan gjøre den samme jobben som i dag, og selv om maskiner og roboter for lengst er en del av arbeidslivet, vil vi alltid trenge lærere. Lærere vil alltid ha stor betydning for elevers utdanning, ettersom der er vi som står i klasserommet sammen med elevene, og som sørger for at både grunnleggende ferdigheter og fagovergripende kompetanser blir brukt til noe fornuftig. Selv om lærerrollen helt sikkert vil endre seg i tiden fremover, vil den også i fremtiden bli utført av lærere.

Det er selvsagt vanskelig å konkludere noe som helst angående fremtiden. Men det er lov å stille spørsmål. Og spørsmålet mitt handler om hvilken rolle læreren sppiller i fremtidens klasserom. For jeg tror at det både vil være lærere og klasserom i tiden som kommer, men at både rollen og innholdet i utdanninga vil endres.

Og det er oss lærere som er i sentrum for utviklinga.

Ekspertgruppa om lærerrollen la fram sin rapport i August. De legger vekt på å styrke profesjonsfellesskapet. Lederen av ekspertgruppa, Thomas Dahl snakket om dette på pressekonferansen:

- Læreryrket er nært knyttet til elevene og faget. Så nært at lærere, til en viss grad til forskjell fra andre profesjoner, ikke har etablert en særlig sterk profesjonelt fellesskap. Lærere har med rette vært betegnet som en semi-profesjon, blant annet fordi de i liten grad forvalter en faglighet rundt yrkesutøvelsen på tvers. Læreridentiteten kan være sterk, men profesjonsfellesskapet svak. Å styrke dette profesjonsfellesskapet mener vi vil være et viktig arbeid for å utvikle lærerrollen og for å gi undervisningen en enda bedre faglig og profesjonell forankring.

Jeg tror vi som skolefolk går en spennende tid i møte. Det blir stadig mer og bedre forskning. En del av denne forskningen er også praksisnær. Et av prinsippene for forskningsbasert lærerutdanning er aktive forskergrupper som forsker på lærerutdanningen. 

Eirik J. Irgens skriver at: det er i den enkelte skole det skal skje, utviklingsprosessen skal være skolebasert. Alle skal være med, lærere som skoleledere, og de gjennomgående temaene er lesing, skriving, regning, klasseledelse, organisasjonslæring og vurdering for læring. Les mer om hva han tenker her.

Lærerrollen er allerede i endring - og det vil styrke både den enkelte lærer og hele profesjonen!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.