onsdag 28. september 2016

Undersøkelse om lærernes arbeid med rusforebygging i skolenActis – rusfeltets samarbeidsorgan vil med dette invitere lærere som har rusmiddelundervisning (fra 7. klasse til og med videregående) til å delta i en kartlegging som dekker både undervisning med tanke på kompetansemålene i Kunnskapsløftet og de miljømessige sidene ved rusforebygging i skolemiljøet. Ofte vil det være lærere i naturfag eller samfunnsfag som har undervisning om rusmidler, men også sosiallærere er aktuelle for undersøkelsen.

Actis mener at rusforebygging ved skolen og i undervisning er viktig for å forebygge senere bruk. Stortingsmelding. 28 (2015–2016) Fag – Fordypning – Forståelse — En fornyelse av Kunnskapsløftet skal behandles i stortinget nå i oktober og de ønsker gjennom undersøkelsen å sette det rusforebyggende arbeidet på agendaen.

Følg Actis på Twitter!

Undersøkelse om lærernes arbeid med rusforebygging i skolen
Actis – rusfeltets samarbeidsorgan arbeider med å redusere skadene av alkohol, narkotika og pengespill. Vi vil med dette invitere skolene til å delta i en kartlegging av arbeidet med rusforebygging fra og med 7. klasse til og med VG3. Kartleggingen dekker både undervisning med tanke på kompetansemålene i Kunnskapsløftet og de miljømessige sidene ved rusforebygging i skolemiljøet.

Bakgrunn
Elever trenger fakta og kunnskap som de opplever har en nytteverdi for dem før rusdebut, samtidig som skolene skal sørge for et trygt og rusfritt skolemiljø. Ved forebygging av rusmidler kan skolen lettere nå egne mål som at flere fullfører videregående skole, og ro og trivsel i klassen. Kartleggingen vil brukes til å kunne si mer om innhold og behov for læringsmateriell i arbeidet med rusforebygging. Tallene kan brytes ned på fylkesnivå, men ikke på kommune eller skole.

Fremgangsmåte for gjennomføring av undersøkelsen.
Om skolen ønsker å dele sine erfaringer i det rusforebyggende arbeidet, sendes lenken i e-posten videre til et utvalg av lærere ved skolen. Dette kan være lærere på 7 til 10 trinn, VG1 – VG3, og/eller lærere som har undervist i samfunnsfag-, naturfag-, KRLE, kroppsøving, eller som er kontaktlærere.

Selve undersøkelsen åpner du her.

Du kan også poste denne lenken på skolens hjemmeside:
https://no.surveymonkey.com/r/RBPRFJB

Svarene går da direkte til vår statistikktjeneste og er anonyme. Hele undersøkelsen tar om lag 5 minutter å besvare. Funnene vil bli offentliggjort i en rapport senere i år.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar