onsdag 2. november 2016

PISA-undersøkelsenes betydning, av Øyvind Sørreime


PISA-undersøkelsenes betydning
Utdanning er global butikk. Utdanningsnytt.no publiserte 13. januar 2016 en artikkel som drøfter OECDs samarbeidsavtale med verdens største private utdanningsselskap, Pearson. Drøftingene viser at PISA-undersøkelsene har blitt en betydelig vare i den globale utdanningsbutikken til Pearson.

Utdanning er global politikk. OECDs PISA-undersøkelser påvirker nasjonal utdanningspolitikk både gjennom undersøkelsene som presenteres hvert tredje år, og gjennom de nasjonale Education At a Glance rapportene. I forordet til Education At A Glance 2013, skriver OECD ”... member countries and the OECD continue to strive to strengthen the link between policy needs and the best available internationally comparable data.”

Utdanning er et globalt forskningsfelt. OECDs enorme mengder data (big data) bidrar vesentlig til både internasjonal og nasjonal forskning innen de feltene der det foreligger store mengder data tilgjengelig for analyse og videre forskning. Education at a Glance dekker behovene til en rekke brukere, skriver OECD i Education at a Glance 2013, fra regjeringer som trenger kunnskap som grunnlag for å fatte politiske beslutninger, til akademikere med behov for data for videre analyse og forskning, og til befolkningen som ønsker å følge med på hvordan landets skoler utvikler seg i å skape elever i verdensklasse.

Med bakgrunn i at PISA-undersøkelsene har blitt en del av den globale økonomien, den globale utdanningspolitikken og det globale utdanningsforskningsfeltet, kan man slå fast at PISA ”har kommer for å bli”.

Men hvem gagner det at PISA-undersøkelsene har kommet for å bli? Helt opplagt økonomien. Helt opplagt utdanningspolitikken. Helt opplagt utdanningsforskningsfeltet. Men ikke fullt så opplagt de det spesielt angår – elevene, lærerne og skolelederne.

PISA-undersøkelsene har udiskutabelt satt søkelys på elevers leseferdigheter, matematikk- og naturfagkunnskaper, samt gitt informasjon om andre forhold ved skolen, som elevenes interesser, holdninger og deres oppfatninger av undervisning og læringsmiljø. Men som følge av undersøkelsens grunnkraft, konkurranseelementet – det at undersøkelsene gjøres sammenlignbare på tvers av land og tid – skapes det i befolkningen en smal forståelse av hva som er vesentligst i utdanningen.

Derfor er det svært viktig at den norske lærerprofesjonen – lærerne, skolelederne og lærerutdannerne – aktivt jobber for at PISA-undersøkelsene (ny internasjonal undersøkelse presenteres 6.desember kl.11.00 på OECDs hjemmeside) ikke legger premissene for utviklingen av framtidens skole. Det skal oppfølging av Stortingsmelding 28 Fag – Fordypning – Forståelse – En fornyelse av Kunnskapsløftet, og revidert generell del gjøre.


Av Øyvind Sørreime.

Øyvind Sørreime har mer enn 20 år bak seg som rektor i Stavangerskolen. Sørreime var medlem i Utdanningsdirektoratets eksterne rådgivingsgruppe for den nasjonale satsingen Vurdering for læring. Han tok mastergrad i Utdanningsledelse ved UiO. Satt som sentralstyremedlem i Utdanningsforbundet og var leder for organisasjonens utdanningspolitiske utvalg. Har gjennom enkeltpersonforetaket Ledelse og Læring oppdrag på høyskoler, og skriver fagartikler om profesjonsutvikling og skoleutvikling.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SV, Senterpartiet og Utdanningsforbundet mener at vi bør slutte med PISA-undersøkelsene i norsk skole. At kunnskapsministeren er uenig er ikke overraskende, men han er likevel åpen for å diskutere innretningen og hyppigheten på PISA-testene. Han sier samtidig at det er en veldig skadelig symbolpolitikk.

Spørsmålet blir derfor om PISA-undersøkelsene har noen framtid i norsk skole.


Jeg inviterer med dette til debatt på Lærerbloggen. Hvilke argumenter taler for at vi bør fortsette, og hvilke argumenter taler for at vi ikke bør fortsette? Er testing på denne måten i det hele tatt nyttig for skolen? Ligger det et læringspotensial i dette, eller bidrar det bare til å synliggjøre forskjellene mellom land?

Hvis du enten er for eller mot PISA inviterer jeg til meningsutveksling på Lærerbloggen. Send ditt bidrag til: martin.johannessen@nionett.no.


Innleggene vil bli publisert fortløpende - og du finner de her.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.