torsdag 8. desember 2016

Boktips: "Hva skal vi med skole?" av Anne-Mette Stabel


Boka Hva skal vi med skole? Steinerskolens historie i Norge 1926 – 2016 (Pax, 2016) er skrevet av Anne-Mette Stabel. Det er den første boka i sitt slag og tar for seg historien fra og med den første steinerskolen i Oslo ønsket 12 elever velkommen høsten 1926.

Det er 90 år siden den første steinerskolen åpnet i Norge. Her er historien om skolens kamp for tilværelsen, dens liv og utvikling her i landet. Fra å oppta en beskjeden plass ved oppstarten har steinerskolen blitt det tydeligste pedagogiske alternativet til den offentlige skolen. Å legitimere seg som et alternativ fordrer en egenart, og det er i dette spennet mellom egenart og krav om tilpasning til det offentlige skolesystemet at steinerskolen har kjempet sine viktigste kamper.


- Jeg har skrevet boka fordi det ikke tidligere er utgitt noen bok om steinerskolens historie i Norge, skolen er i liten grad omtalt i litteratur om norsk skole, og det var derfor et kunnskapshull i norsk utdanningshistorie, skriver Anne-Mette Stabel i en epost.

Mine fem første lærerår tilbrakte jeg som kontaktlærer på Steinerskolen i Bærum. Boka minner meg på de positive sidene ved pedagogikken, det kreative klasserommet og den kunstneriske bearbeidelsen av lærestoffet. Steinerskolen har opponert mot normerte prøver, eksamen, nasjonale prøver og andre standaristerte tester. Det er en viktig kritikk som fremdeles er aktuell.

- Steinerskolen mener at slike prøver styrker sorterings- og utvelgelsesfunksjonen i utdanningen, og dette kan svekke elevenes interesse for arbeidet med fagene. Steinerskolen har gjennom praksisen sin forsøkt å holde fast ved prinsippene om at både praktiske, kunstneriske og teoretiske fag og arbeidsformer må inngå som en integrert del av undervisningen på alle klassetrinn, skriver forfatteren i innledningen (side 10).

Forfatteren deler historien om steinerskolen inn i fem perioder, som får hvert sitt kapittel:

Steinerskolen 1926 - 1940: Et nytt pedagogisk alternativ
Steinerskolen 1941 - 1970: Et kritisk pedagogisk alternativ
Steinerskolen 1971 - 1985: Et pedagogisk alternativ i vekst
Steinerskolen 1986 - 2004: Et kritisert pedagogisk alternativ
Steinerskolen 2005 - 2016: Mellom tilpasning og egenart

Jeg håper at boka vil bli benyttet i undervisningen ved både ved Steinerhøyskolen og ved andre lærerutdanningsinstitusjoner i Norge og at den vil føre til økt interesse for steinerskolens alternative pedagogikk, både i den allmenne debatten om barn og skole og i det pedagogiske forskningsmiljøet. Jeg ønsker at kunnskap om steinerskolens historie skal føre til at det etableres forskningsprosjekt der steinerskolens pedagogiske praksis, hvordan lærere i steinerskolen ser på sitt oppdrag, elevenes motivasjon, trivsel og læring blir gjort til gjenstand for undersøkelser. Jeg håper også at boka benyttes i steinerskolene for å drøfte skolens videre utvikling og fornyelse.


Les også:
Dagens utdanningspolitikk må utfordres - av Anne-Mette Stabel
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Anne-Mette Stabel er utdannet kulturhistoriker ved UiO og har videreutdanning i fortellerkunst ved HiOA og maling ved Steinerhøyskolen. Hun er førsteamanuensis på Steinerhøyskolen der hun blant annet underviser i steinerskolens historie, didaktikk og fortellerkunst. Våren 2014 disputerte hun med avhandlingen Visjoner og vilkår, om steinerskolen historie i Norge fra 1926 til 2004 ved UiO.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.